Úttörő szakpolitikai és gyakorlati javaslatok az európai oktatási egyenlőtlenségek kezelése érdekében PIONEERED (2021-2024)

A projekt célja olyan, kutatásra alapozott szakpolitikai javaslatok és gyakorlatok megfogalmazása, melyek segítségével csökkenthetőek Európában az oktatási egyenlőtlenségek, javulhatnak az oktatáshoz való hozzáférés és a tanulmányok befejezésének feltételei. 

A megfelelő oktatásban való részesülés könnyebb elhelyezkedést biztosít a munkaerőpiacon, lehetőséget ad a társadalmi részvételre, javítja az általános jólétet, illetve az egészségre és a várható élettartamra is pozitív hatással bír. Az oktatási egyenlőtlenségek - azaz az oktatáshoz való hozzáférés és az oktatás elsajátításának nehézségei- azonban továbbra is mélyen beágyazódnak az európai oktatási rendszerekbe. Egy mindenki számára egyenlő oktatási rendszer óriási szerepet játszhat abban, hogy a társadalom befogadóbb és mindenki számára hozzáférhetőbb legyen. Ezért kulcsfontosságú, hogy fellépjünk az oktatási egyenlőtlenségekkel szemben, hiszen ez nem csak egyének életét teheti jobbá, de javíthatja Európa általános társadalmi-gazdasági helyzetét és politikai fenntarthatóságát. Azonban az egyes tényezők, mint a társadalmi háttér, a nem, a fogyatékosság, vagy a származás továbbra is befolyásolják az oktatás során elért eredményeket. 

Az egyenlőtlenségek kezelése érdekében a projekt a formális és informális (pl. családokon, klubokon, közösségeken belüli tanulási folyamatok) tanulási környezetet is vizsgálja. A projekt innovatív módon a különböző szintű elemzéseket ötvözi: a politikáktól kezdve az intézményeken át az egyes hallgatókig, a tanárokig és a szülőkig. 

A projekt fő célja tehát hozzájárulni az általános egyenlőtlenségi trendek megfordításához a posztindusztriális európai társadalmakban, ahol az oktatás az élet esélyeinek fő meghatározója. 

A projekt feladata szakpolitikai és gyakorlati ajánlások megfogalmazása az oktatás különböző szakaszaiban tapasztalható oktatási különbségek sikeres ellensúlyozására négy lépésben: 

  • Innovatív módszertani keret kidolgozása a kutatás jelenlegi helyzetének áttekintésével 
  • Annak elemzése, hogy a nemzeti (vagy regionális) politika hogyan foglalkozik az egyenlőtlenségekkel és a sérülékeny csoportokkal 
  • Az adatok vizsgálata az interszekcionális egyenlőtlenségek azonosítása érdekében az oktatási pályafutás során 
  • Gyakorlati kutatások (in)formális oktatási környezetben 

A konzorciumban tizenhárom multidiszciplináris partner vesz részt kilenc országból. A konzorciumot a Luxemburgi Egyetem vezeti. 

A projekt weboldala: www.pioneered-project.eu 
 
 

Kategóriák