Új tanulmány az Európai Unió szociális és foglalkoztatási céljai közötti kapcsolatról -

Az Európai Unió Tanácsának belga elnöksége (2024. január–június) a TÁRKI-t bízta meg, hogy készítsen háttértanulmányt az EU foglalkoztatási és szociális célmutatóinak kapcsolatáról. Tóth István György (TÁRKI) és Gábos András (TÁRKI), Bea Cantillonnal (University of Antwerpen) és Brian Nolannel (Nuffield College, Oxford University) közös elemzése arra keresi a választ, hogy miképpen alakultak a foglalkoztatottság és a szegénység alapmutatói az elmúlt húsz évben, illetve, hogy milyen kölcsönhatások vannak a foglalkoztatottság és a szegénység alakulása között. Részletek ITT.

A tanulmányt egy kiemelt szintű konferencián mutatták be a szerzők, ahol a részvevők megvitatták a szociális jogok európai pillérének fejlesztését és a szociálpolitika jövőjét. 

Megjelent Bernát Anikó új könyvfejezete a migráció és a szolidaritás kapcsolatáról

Bernát Anikó kutatókollégánk új, "Az utilitarizmus által vezérelt szolidaritás: Hogyan alakította át és használta ki a magyar migrációs politika a szolidaritás erényeit" című könyvfejezete, amit Tóth Judittal jegyeznek már elérhető a Springer oldalán. A fejezet a szolidaritás átalakulását elemzi 2015 és 2021 közötta magyar migrációs politika kontextusában, megvizsgálva a határellenőrzés, a kerítés, valamint az állami szintű intézkedések és a civil szervezetek és önkéntesek spontán szolidaritási erőfeszítései közötti kölcsönhatást.

A teljes fejezet már elérhető online: Hogyan alakította át és használta ki a magyar migrációs politika a szolidaritás erényeit | SpringerLink

Infra4NextGen együttműködés egy zöldebb, digitálisabb Európáért

Örömmel jelentjük, hogy eredményes pályázat után az Infra4NextGen projekt az Európai Bizottság finanszírozásában 2024. március 1-jén elindul. A négyéves projekt célja, hogy a társadalomtudományi kutatási infrastruktúrák erejét a NextGenerationEU helyreállítási terv és az Európai Unió ifjúságpolitikájának alakítására használja fel.

Az Infra4NextGen, amelyet az European Social Survey European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC) koordinál, olyan kulcsfontosságú szereplőket egyesít, mint a CESSDA ERIC, az Európai Értékfelmérés (EVS) és a Gender és Nemzedékek Programja (GGP).

Tárki tanulmány a magyar társadalom politikai értéktagoltságáról

A Tárki Zrt. a Polgár Alapítvány az Esélyekért támogatásával, „A szabadság, a biztonság és az igazságos társadalompolitika kereslete Magyarországon” címmel kutatást végzett a magyar társadalom politikai értékszerkezetéről, melynek tanulságait egy tanulmányban foglaltuk össze. Ennek fókuszában a politika iránti kereslet áll. Nem pártpreferenciákat vizsgáltunk, hanem azt, hogy milyen alapvető dimenziók és igények mentén rajzolható fel a magyar társadalom politikai értéktérképe, amely keretet ad a politikai alternatívaképzésnek.

UNICAP workshopján Medgyesi Márton vett részt

 

Medgyesi Márton részt vett a „Unmet Needs, Inequalities, and Care Poverty (UNICAP)” kutatási hálózat június 28. és 29.-én megrendezett workshopján Sheffieldben, ahol egy készülő könyv fejezeteit vitatták meg a szerzők és szerkesztők. Medgyesi Márton Ricardo Rodriguessel és Zólyomi Eszterrel közösen írt „Methods to match a novel concept: approaches to measuring care poverty” című fejezetet mutatta be.

EUROSHIP zárókonferenciája Brüsszelben

Az EUROSHIP projekt zárókonferenciájára "A szegénység elleni szociális védelemben mutatkozó különbségek megszüntetése Európában" címmel június 8-án került sor az Európai Parlamentben, Brüsszelben. Az esemény házigazdája Sara Matthieu zöldpárti európai parlamenti képviselő volt. A konferencia a projekt eredményei alapján naprakész képet mutatott az európai szegénységről és társadalmi kirekesztésről, és összegezte annak jelentőségét a politikai döntéshozók számára. Áttekintést nyújtott a statisztikai mutatókról és egyedülálló minőségi információkat a szegénység és a társadalmi kirekesztés számos következményéről az egyének életében a különböző európai jóléti és munkaügyi kapcsolatok rendszerében.

UPLIFT záróesemény Amszterdamban

Az UPLIFT - Urban PoLicy Innovation to address inequality with and for Future generTions projekt lezárult. Az utolsó konzorciumi találkozót Amszterdamban tartották, ahol a projekthez kapcsolódó megbeszélések mellett kollégáinknak lehetőségük volt Amszterdam szociális lakásrendszerének tanulmányozására is.

A projekt keretein belül 15 partnerintézmény dolgozott együtt a fiatalokat érintő városi egyenlőtlenségek megismerésén. A kvantitatív és kvalitatív kutatás mellett a konzorcium szakpolitikai ajánlásokat is kidolgozott az egyenlőtlenségek és más társadalmi problémák kezelésére.

Köszönjük a közreműködést minden partnernek, és a nagyszerű vezetést a Városkutatás csapatának!