Társadalompolitika

Urban Policy Innovation to address inequality with and for future generations (UPLIFT) 2020-2023

A Városkutató Kft. által vezetett UPLIFT konzorcium új, innovatív szemléletmódot kíván bevezetni a városfejlesztési politikában a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. Az UPLIFT egy többszintű kutatási módszerrel kívánja feltérképezni a válság utáni városi egyenlőtlenség folyamatait és mozgatórugóit. Először, kontextusba helyezi a makrószintű megállapításokat mikrószinten. A nemzeti és regionális (NUTS 2) skálára fókuszálva, elemzi az egyenlőtlenség mértékét és dimenzióit az EU-ban.

A fogyatékos emberek kirekesztésének változó és új mechanizmusai

A kutatás célja a fogyatékos emberek társadalmi kirekesztéséhez vezető régi és újabb keletű folyamatok feltérképezése, valamint annak megértése, hogy ezek hogyan jelennek meg az érintettek életútjában. Vizsgáljuk azt is, hogy a nemzetközi kutatásokban feltárt kirekesztési mechanizmusok (társadalmi, gazdasági, oktatási, munkaerőpiaci, jogi és egyéb tényezők) mennyiben vannak jelen a fogyatékos emberekkel kapcsolatos hazai intézményrendszerben és szakpolitikákban, és miként befolyásolják a fogyatékos emberek lehetőségeit.

PrivMort - A privatizáció hatása a halálozásra - Kutatás négy kelet-európai országban

A TÁRKI koordinálja azt a négy kelet-európai országban zajló adatfelvételt, amely a „PrivMort” (The Impact of Privatization on the Mortality Crisis in Eastern Europe) című kutatás részeként azt vizsgálja, hogy miként hat a privatizáció a halálozási arányszámok alakulására. A projektet a Cambridge-i Egyetem vezeti, adatfelvétel négy országban lesz, amelyeket a TÁRKI koordinálja.

STYLE - Strategic Transitions for Youth Labour in Europe (2014-2017)

The STYLE (Strategic Transitions for Youth Labour in Europe) project brought 24 consortium partners together, including an international advisory network and local advisory boards of employers, unions, policy makers and NGOs from over 20 European countries. The project was led by the University of Brighton, ran for 42 months, examined the obstacles and opportunities affecting youth employment in Europe. 

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

A SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) egy tudományágakon átívelő, nemzetközi panel kutatás, amelyben 50 évnél idősebb egyének egészszégéről, gazdasági-társadalmi helyzetéről, valamint társasági és családi kapcsolatairól gyűjtünk adatokat. A SHARE 27 európai országban és Izraelben végzett terepmunkát, 2004 óta összesen 120 000 ötven évesnél idősebb személyt értek el, akikkel az évek során összesen több, mint 297 000 interjú készült.

European Observatory on the Social Situation (2005-2016)

Between 2005 and 2016 TÁRKI was a member of a consortium that monitored and reported on trends in income distribution and social inclusion - i.e. on the overall inclusiveness of European society. It monitored the situation on income and wealth, the impact of the tax-benefit system, access to services, questions related to poverty and population groups particularly at risk of exclusion.

LLL2010

Towards a Lifelong Learning Society in Europe - LLL 2010