Társadalomszerkezet

Patrimoniális tendenciák és társadalmi bezáródás: Hogyan működnek és változnak a mobilitást gátló ragadós padlók és ragadós mennyezetek?

Középtávú (1980-2020) kutatás a társadalmi bezáródás mechanizmusairól Magyarországon - és máshol

A kutatásról:
A 2020. október 2022. szeptembere között zajló kutatás azt vizsgálja, hogy hol vannak a társadalmi szerkezetben erős, nehezen átjárható választóvonalak és mi ezeknek a szakadásoknak a helye a társadalmi mobilitás folyamatában - elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt. 

Kutatás a magyarországi szegénység trendjeiről és mozgatórugóiról

A 2019. decemberében indult kutatás célja, hogy jobban megértsük a Magyarországon az utóbbi években megfigyelhető szegénységcsökkenés okait és azt, hogy miként szegmentálódik a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők csoportja, európai összehasonlításban. A kutatás várhatóan 2022. novemberében zárul. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból közfinanszírozású támogatásban részesül. A kutatás vezetője Gábos András, a kutatócsoport tagja Branyiczki Réka és Tóth István György.

InGRID 2 (2017-2021)

Az InGRID, majd annak folytatásaképpen létrejövő InGRID-2 projekt célja, hogy integrálja és megújítsa, továbbfejlessze a jelenleg létező, de fragmentált kutatási infrastruktúrát a szegénység és életkörülmények, valamint a munkafeltételek és sérülékenység területén. Ennek érdekében a projekt olyan tevékenységeket támogat, mint például nemzetközi adathozzáférés, kölcsönös tudástranszfer és módszertanok, elemzési eszközök fejlesztése az összehasonlító társadalomkutatás területén.

European Observatory on the Social Situation (2005-2016)

Between 2005 and 2016 TÁRKI was a member of a consortium that monitored and reported on trends in income distribution and social inclusion - i.e. on the overall inclusiveness of European society. It monitored the situation on income and wealth, the impact of the tax-benefit system, access to services, questions related to poverty and population groups particularly at risk of exclusion.

ImPRovE (2012-2015)

The „Poverty Reduction in Europe: Social policy and innovation (ImPRovE)” research project was launched in March of 2012. It aimed to evaluate the Lisbon decade in terms of policies and actions against poverty at European, national and sub-national level and to improve the understanding of the interrelationships between employment, social protection and social inclusion and between institutionalised macro level social policies and innovative local action.

GINI - A növekvő jövedelem-egyenlőtlenségek hatásai Európában (2010-2013)

A TÁRKI részt vett az Európai Unió FP 7-es keretprogramja által finanszírozott hároméves nemzetközi konzorciumban (2010-2013), amely a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek hatásait vizsgálja. A GINI projektben a TÁRKI az egyenlőtlenségek politikai és kulturális hatásait vizsgáló munkacsomagot irányította Tóth István György és Herman van de Werfhorst vezetésével.

Child Poverty (2008-2009)

In collaboration with Applica (Brussels), TÁRKI Social Research Institute carried out a study on child poverty. The study is commissioned by the DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (DG EMPL) of the European Commission VC/2008/0287. The steering committee included István György Tóth (TÁRKI), Terry Ward (Applica), Michael Förster (OECD), Hugh Frazer (National University of Ireland), Petra Hoelscher (UNICEF), Eric Marlier (CEPS/INSTEAD) and Holly Sutherland (University of Essex).