UNDP jelentés a "Milleniumi Fejlesztési Célok"-ról (2003)

"Őszintén remélem, hogy a jelentés megállapításai támogatják és megkönnyítik a társadalmi befogadásról szóló Nemzeti Akcióterv elkészítését. A jelentés elkészítésének folyamata ráirányította figyelmet a különféle társadalompolitikai problémákra, és elősegítette a politikai reformokra, intézményi változásokra és forráselosztásra vonatkozó döntéseket." - írta Dr. Göncz Kinga politikai államtitkár (Egészségügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium) 2004-ben, a UNDP által megrendelt tanulmány bevezetőjében.

"A millenniumi fejlesztési célok a kilencvenes évek során az ENSZ által szervezett világkonferenciákon született egyezmények alapján kerültek meghatározásra. A tagállamok megegyeztek abban, hogy ezeknek a célkitűzéseknek az alapján fogják mérni az országok fejlődését. A célkitűzések a társadalmakat arra ösztönzik, hogy jelentős, mérhető javulást érjenek el az emberek életfeltételeiben. Ezek a célkitűzések egyrészt a fejlődő országok, másrészt a fejlesztési programokat finanszírozó fejlett országok és a programok lebonyolításában közreműködő nemzetközi szervezetek számára is lehetőséget teremtenek a fejlődés mérésére. Az első hét célkitűzés a szegénység különböző formáinak csökkentésére irányul. A nyolcadik- a világ országai közötti együttműködés- az első hét cél elérésének eszközeivel kapcsolatos. Ez a magyar jelentés négy országnak- Cseh Köztársaságnak, Magyarországnak, Szlovákiának és Szlovéniának- a társadalomfejlődését a millenniumi célok fényében értékelő első kísérletnek a része. A jelentés a globális célkitűzések és a nemzeti, ez esetben a magyar prioritások közötti összefüggésekre összpontosítva teszi mindezt. A jelentés arra törekszik, hogy a felhívja a közvélemény figyelmét a millenniumi kezdeményezésre, megújítsa a szegénység leküzdésére tett politikai kötelezettségvállalást, és ráirányítsa a figyelmet egyes fejlesztési problémákra." (Ben Slay, UNDP regionális igazgató)

A Milleniumi Jelentés letölthető itt

Kategóriák