SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

A SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) egy tudományágakon átívelő, nemzetközi panel kutatás, amelyben 50 évnél idősebb egyének egészszégéről, gazdasági-társadalmi helyzetéről, valamint társasági és családi kapcsolatairól gyűjtünk adatokat. A SHARE 27 európai országban és Izraelben végzett terepmunkát, 2004 óta összesen 120 000 ötven évesnél idősebb személyt értek el, akikkel az évek során összesen több, mint 297 000 interjú készült. A kutatás tudományos erőssége, hogy követéses, panel vizsgálatról van szó, így tanulmányozható az idősödés folyamata és, hogy nemzetközi, így összehasonlítható, hogyan hatnak egymásra és általában az idősödés folyamatára a gazdasági, egészségi és társadalmi tényezők Európa különböző országaiban.
Magyarország idáig a 4. hullámban (2011) és a 7. hullámban (2017) vett részt, mind a két esetben a TÁRKI végezte az adatfelvételt. A TÁRKI a 8. hullám adatfelvételi pályázatát is megnyerte. A 4. hullám kb. 3000-es panel mintájából hat év elteltével, a 7. hullámban kb. 1800 személyt értek el a kérdezőbiztosok; a 8. hullámban a tervek szerint a panel minta mellett egy frissítő minta is bekerül majd az adatbázisba.

A SHARE kutatás honlapja elérhető itt