InGRID 2 (2017-2021)

Az InGRID, majd annak folytatásaképpen létrejövő InGRID-2 projekt célja, hogy integrálja és megújítsa, továbbfejlessze a jelenleg létező, de fragmentált kutatási infrastruktúrát a szegénység és életkörülmények, valamint a munkafeltételek és sérülékenység területén. Ennek érdekében a projekt olyan tevékenységeket támogat, mint például nemzetközi adathozzáférés, kölcsönös tudástranszfer és módszertanok, elemzési eszközök fejlesztése az összehasonlító társadalomkutatás területén.

Az InGRID projekt keretében a Tárki nyilvánosan is elérhető sérülékeny társadalmi csoportok (gyermekek, fiatalok és idősek) életminőségét koherens szerkezetben bemutató indikátorrendszert fejlesztett, az IPOLIS-t (Integrated Poverty and Living Conditions Indicator System). Az adatok bemutatását, értelmezését és felhasználását segíti a kapcsolódó adatvizualizációs eszköz. A fejlesztés a Tárki részvételével folyó InGRID-2 (Supporting Expertise in Inclusive Growth) kutatási infrastruktúra-fejlesztési projekt keretében folytatódik, melynek második szakasza 2017. május 1-jén kezdődött el. 

A projektet az Európai Bizottság Horizon 2020 kutatási keretprogramja támogatja. 

A projektről bővebben itt olvashat.

Kutatásvezető: Gábos András

 

Kategóriák