Tanulmány az IPOLIS bővítéséről

Az InGRID-2 projekt egyik fontos célkitűzése az IPOLIS (Integrated Poverty and Living Conditions Indicator System) bővítése - a jelenleg elérhető gyermekek, fiatalok és idős személyek mellett - további társadalmilag sérülékeny csoportok adataival. Ezen csoportok a fogyatékossággal élő emberek, valamint a migránsok és a migráns hátterű emberek. A romák és az intézményi népesség esetében erre csak később, az adatinfrastruktúra megfelelő fejlesztését követően kerül sor.
Az adatbázis bővítésének első lépése a csoportok életminőségével kapcsolatos indikátorok fogalmi és módszertani kérdéseinek megvitatása volt a 2018. áprilisában Budapesten megtartott szakértői workshop keretében. A kollégánk, Gábos András szerkesztésében megjelent tanulmány - többek között - a workshop eredményei alapján tesz javaslatot az új csoportok IPOLIS-ba történő beillesztésére.