Gábos András

Gábos András
vezető kutató

E-mail: gabos@tarki.hu
MTMT
CV (pdf)
Gábos András

 

Gábos András a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezető kutatója. 2005-ben szerzett szociológia Ph.D. fokozatot, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán. Doktori disszertációjában a készpénzes családtámogatásoknak a gyermekvállalási hajlandóságra gyakorolt hatását vizsgálta Magyarországon. Fő kutatási területe a szegénység, ezen belül is elsősorban gyermekek szegénysége és jól-léte Magyarországon és az Európai Unióban, valamint a jóléti és családtámogatási rendszerek szerepe a szegénység enyhítésében. Ugyancsak kutatja az intergenerációs transzferek termékenységi hatását, a gyermeknevelés költségeit. Állandó szerzője a TÁRKI rendszeres kiadványainak: a Társadalmi Riportnak és TÁRKI Európai Társadalmi Jelentésnek. Résztvevője a TÁRKI Háztartás Monitor adatfelvételének, és szakértőként részt vesz az adatállomány nemzetközi használatának elterjesztésében, támogatja az adatállomány más állományokkal történő harmonizációját (Luxembourg Income Study, Canberra Income Group).

 

 

Kutatási referenciák

 

Előadások

Fontosabb publikációk


Az akadályozott és az egészségkárosodott emberek társadalmi kirekesztettségének anyagi vetületei, In: Nagy Z. É. (szerk.): Az akadályozott és az egészségkárosodott emberek élethelyzete Magyarországon, Budapest: NCSSZI, 2011, 105-131.
Child well-being in the European Union - better monitoring instruments for better policies, Budapest: TÁRKI, 2011, szerző és szerkesztő (Tóth István Györggyel közösen)
Gyermekszegénység az Európai Unióban. In: Kolosi T. és Tóth I.Gy. (szerk): Társadalmi Riport 2010, Budapest: TÁRKI, 82-104.
(társszerző: Szivós Péter): Jövedelmi szegénység és anyagi depriváció Magyarországon. In: Kolosi T. és Tóth I.Gy. (szerk): Társadalmi Riport 2010, Budapest: TÁRKI, 58-81.
társszerzők: Gál Róbert Iván and Kézdi Gábor): The effects of child-related benefits and pensions on fertility by birth-order: A test on Hungarian data. Population Studies, 2009, 63(3): 215-232.
A gyermekszegénység csökkentését célzó kormányzati beavatkozások – a szakirodalom áttekintése. Esély 2009, 20(5): 38-67.
Családtámogatási rendszer és a családok helyzete. In: Kolosi T. és Tóth I.Gy. (szerk): Társadalmi Riport 2008, Budapest: TÁRKI, 304-323.
(társszerző: Kopasz Marianna): Demográfiai folyamatok. In: Tóth, I. Gy. (szerk.): Európai Társadalmi Jelentés. 2008, Budapest: TÁRKI, 15-48.
(társzserző: Szivós Péter) A gyermekszegénység és jellemzői Magyarországon. In: Kolosi T., Tóth I.Gy. és Vukovich Gy. (szerk): Társadalmi Riport 2006, Budapest: TÁRKI, 204-228.
(társszerző: Tóth István György) Income inequality: cross-country comparison, trends and demographic factor. In: European Observatory on the Social Situation: Annual Monitoring Report 2005.
Gender differences in poverty in an international comparison: an analysis of the Laeken indicators. In: Nagy, I., M. Pongrácz,I. Gy. Tóth (2005) (ed.): Changing roles – report on the situation of women and men in Hungary, 2005. Budapest: TÁRKI Social Research Institute, 117-131.
Egy egységes családpolitika kialakulásának esélye az Európai Unióban. Esély 2004, 15(5), 3-31.
(társszerző: Sebők Csilla): A gyermeknevelés háztartásimunka-költsége. Statisztikai Szemle, 2004, 82(2), 194-208.
A családtámogatási rendszer termékenységi hatásai – vizsgálati módszerek és nemzetközi kutatási eredmények. In: Gál R.I. (szerk.): Apák és fiúk és unokák. Budapest, Osiris, 2003, 51-65.
(társszerző Szivós Péter) The share of unemployment benefits within household incomes. In: Fazekas, Károly - Jenő Koltay (eds): The Hungarian Labour Market – review and analysis 2002. Budapest: Institute of Economics, Hungarian Employment Foundation, 206-213.
(társszerző: Bernát Anikó): Gazdasági helyzetértékelés és az európai uniós csatlakozás megítélése Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon. In: Kolosi T., Tóth I.G. és Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2002, Budapest: TÁRKI, 385-403.
(társszerző: Szivós Péter): A jövedelmi szegénység alakulása, a gyermekes családok helyzete. In: Kolosi T., Tóth I.G. és Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2002, Budapest: TÁRKI, 42-59.
(társszerző: Tóth István György): A gyermekvállalás támogatásának gazdasági motívumai és hatásai. Századvég, 2000/4. 77-114.
Családok helyzete és családtámogatások a kilencvenes években. In: Kolosi T., Tóth I.Gy. és Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2000, Budapest: TÁRKI, 99-124.