Urban Policy Innovation to address inequality with and for future generations (UPLIFT) 2020-2023

A Városkutató Kft. által vezetett UPLIFT konzorcium új, innovatív szemléletmódot kíván bevezetni a városfejlesztési politikában a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. Az UPLIFT egy többszintű kutatási módszerrel kívánja feltérképezni a válság utáni városi egyenlőtlenség folyamatait és mozgatórugóit. Először, kontextusba helyezi a makrószintű megállapításokat mikrószinten. A nemzeti és regionális (NUTS 2) skálára fókuszálva, elemzi az egyenlőtlenség mértékét és dimenzióit az EU-ban. A második szinten a kutatás tizenhat működő városi területre szűkül, megfigyelve a helyi egyenlőtlenségek dimenzióit és a tényezőit. A harmadik szinten nyolc esettanulmány készül, amelyben a fiatalokat (15-29 év), mint sérülékeny csoportot elemezzük mikrószinten. A negyedik szinten helyi érintettekkel és közösségekkel együttműködve a kutatásokra reflektáló eljárásmódok kerülnek kidolgozásra.

További információkért kattintson a projekt weboldalára.

 

Kategóriák