UPLIFT záróesemény Amszterdamban

Az UPLIFT - Urban PoLicy Innovation to address inequality with and for Future generTions projekt lezárult. Az utolsó konzorciumi találkozót Amszterdamban tartották, ahol a projekthez kapcsolódó megbeszélések mellett kollégáinknak lehetőségük volt Amszterdam szociális lakásrendszerének tanulmányozására is.

A projekt keretein belül 15 partnerintézmény dolgozott együtt a fiatalokat érintő városi egyenlőtlenségek megismerésén. A kvantitatív és kvalitatív kutatás mellett a konzorcium szakpolitikai ajánlásokat is kidolgozott az egyenlőtlenségek és más társadalmi problémák kezelésére.

Köszönjük a közreműködést minden partnernek, és a nagyszerű vezetést a Városkutatás csapatának!

Az egyenlőtlenségek atlasza: https://uplift-youth.eu/interactive-atlas/
Esettanulmányok 16 városi területről, köztük Pécsről: https://uplift-youth.eu/places
Tananyagok: https://uplift-youth.eu/learning-materials/

dsf