Tóth István György

Tóth István György
vezérigazgató

E-mail: toth@tarki.hu
LinkedIn
MTMT
Google Scholar
CV (pdf)
Tóth István György

 

Tóth István György 1994 óta a TÁRKI vezetője, a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezérigazgatója az intézet 1998-as megalapítása óta. 2003-ban szerzett szociológia PhD fokozatot. Számos kutatási projektet vezetett, Magyarországon és nemzetközi környezetben egyaránt. Kutatási témái: társadalomszerkezet, jövedelem eloszlás, a jóléti állam gazdaságtana, értékek és attitűdök. Több nemzetközi szervezet (OECD, Világbank) tanácsadója volt, illetve ezen szervezetek nemzetközi oktatási programjaiban előadóként vett részt. Kutatásokat vezetett az Európai Bizottság igazgatóságainak és szakosodott szervezeteinek megbízásából, elemzéseket készített az EU tanácsának belga elnöksége számára. Tagja volt számos folyóirat szerkesztőbizottságának és számos magyar és nemzetközi kutatóhely tanácsadó testületének. Jelentősebb publikációi nagy nemzetközi kiadóknál jelentek meg szerkesztett könyvek, könyvfejezetek, illetve folyóiratcikkek formájában. Több, a nemzetközi tudományban használt kézikönyv jövedelem-eloszlással, egyenlőtlenségekkel, társadalom-szerkezettel foglalkozó fejezet-szerzője. 1998 óta társzerkesztője a Társadalmi Riportnak.

Fontosabb kutatási referenciák

 

Válogatott publikációk

Tóth, I. Gy., A. Gábos, B. Cantillon and B. Nolan 2024. Interactions between the social and employment objectives of the European Union by Background paper providing expertise to the Belgian Presidency of the Council of the European Union (January - June 2024) 12 February 2024 Link a pdfhez.

Gábos, A., B. Binder, R. Branyiczki and I. Gy. Tóth 2024. Unravelling the relationship between employment, social transfers and income poverty: Policy and measurement Journal of European Social Policy 2024, Vol. 0(0) 1–20   DOI: 10.1177/09589287241232272

Medgyesi, M., Tóth, I. Gy. 2022. Inequality and welfare. In: Mátyás, L. (ed) Emerging European Economies After The Pandemic. Stuck in the Middle Income Trap? Springer. Chapter 12. pp 575-610. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-93963-2

Kolosi, T.,  I. Szelényi and I. Gy. Tóth (eds) 2022. Társadalmi riport 2022. Budapest: Tárki  https://tarki.hu/tarsadalmi-riport

Medgyesi, M., Tóth, I. Gy. 2022. Inequality and welfare. In: Mátyás, L. (ed) Emerging European Economies After The Pandemic. Stuck in the Middle Income Trap? Springer. Chapter 12. pp 575-610. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-93963-2

Kolosi, T.,  I. Szelényi and I. Gy. Tóth (eds) 2022. Társadalmi riport 2022. Budapest: Tárki  https://tarki.hu/tarsadalmi-riport

Gábos András, Tomka Zsófia, Tóth István György (2021) Diversity and change in citizenship: mapping poverty in Europe.
EUROSHIP Working Paper No. 2. Oslo: Oslo Metropolitan University.

Medgyesi Márton, Tóth István György (2021) Income, Wealth, Employment, and Beyond: Central and Eastern Europe In: Fischer, G., Strauss, R. (eds): Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality, Oxford: Oxford University Press

Kolosi Tamás, Szelényi Iván, Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2020, Budapest, TÁRKI

Medgyesi Márton, Tóth István György: (2020) Kelet-Közép-Európa legújabb felzárkózási kísérlete: harminc évvel a rendszerváltások után In: Kolosi, T., Szelényi I., Tóth I. Gy.  (szerk.): Társadalmi riport 2020, Budapest: Tárki, pp 15-38.

Szeitl Blanka, Tóth István György (2020) Hova tovább a nemválaszolókkal? In: Szociólógiai szemle 30 : 3 pp. 96-114. , 19 p. (2020)

Tóth István György, Hudácskó, Szilvia (2020) A koronavírus-járvány társadalmi hatásai a közvélemény- kutatások tükrében In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest: Tárki, pp 553-572

Tóth I., Gy., Fondeville, N., Herke, B., Matsaganis, M., Medgyesi, M., Meuleman, B., Özdemir, E., Roosma, F., Ward, T.(2020): Attitudes towards adequacy and sustainability of social protection systems in the EU.  Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020

Kolosi Tamás, Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 Budapest, TÁRKI

Tóth István György (szerk.) Hungarian Social Report 2019, Budapest: Tárki

Tóth István György, Szelényi Iván: The upper middle class: a new aristocracy?, In: Tóth, István György (szerk.) Hungarian Social Report 2019, Budapest: Tárki. pp. 101-119.

Cantillon Bea, Gábos András, Goedemé Tim, Tóth István Gyögy: Social Exclusion: empirical findings, In: 'Conchita, D’Ambrosio' (szerk.) Handbook of research on economic and social wellbeing, Edward Elgar Publishing (2018) pp. 206-230., 2018

Gábos András, Branyiczki Réka, Binder Barbara, Tóth István György: Employment and poverty dynamics before, during and after the crisis, In: Cantillon, B.; Goedemé, T.; Hills, J. (szerk.) Decent incomes for all, Oxford University Press (2018) pp. 34-55.

Gábos A. - I. Gy. Tóth (2017): Recession, Recovery, and Regime Change: Effects on Child Poverty in Hungary In: B. Cantillon, Y. Chzhen, S. Handa, B. Nolan (eds., 2017). Children of Austerity: Impact of the Great Recession on Child Poverty in Rich Countries. Oxford University Press. pp 118-145.

Tóth I. Gy. (2016): Is Hungary still in the search of its middle class? in. Daniel Vaughan-Whitehead (ed, 2016): Europe's Disappearing Middle Class? Evidence from the World of Work Edward Elgar pp 279-322.

Michael F. Förster, István György Tóth: Cross-Country Evidence of the Multiple Causes of Inequality Changes in the OECD Area. in: Anthony B. Atkinson and François Bourguignon (eds, 2015) Handbook of Income Distribution, Volume 2B, 2015, Elsevier, North Holland B.v. Chapter 19. Pages 1729-1843.

Tóth István György (2014): Revisiting Grand Narratives of Growing Income Inequalities: lessons from 30 country studies in Nolan, B., Salverda, W., D. Checchi, I. Marx, A. Mcknight, I. Gy. Tóth, H. G. van de Werfhorst (eds,, 2014). Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries: Thirty Countries’ Experiences Oxford: Oxford University Press pp. 11-47

Tóth István György, Dániel Horn and Márton Medgyesi (2014) Rising Inequalities: Will Electorates Go for Higher Redistribution? in Salverda, W., B. Nolan, D. Checchi, I. Marx, A. Mcknight, I. Gy. Tóth, H. G. van de Werfhorst (eds, 2014). Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries: Analytical and Comparative Perspectives Oxford University Press Chapter 8, pp. 195-217

Fábián Zoltán, András Gábos, Marianna Kopasz, Márton Medgyesi, Péter Szivós and István György Tóth (2014) Hungary: A country caught in its own trap in. Nolan, B., Salverda, W., D. Checchi, I. Marx, A. Mcknight, I. Gy. Tóth, H. G. van de Werfhorst (eds, 2014). Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries: Thirty Countries’ Experiences Oxford: Oxford University Press chapter 14., pp 322-345.

Tóth I. Gy. – T. Keller: Income Distribution, Inequality Perceptions, and Redistributive Preferences in European Countries. in Gornick, J. and M. Jantti (eds)
Income Inequality -- Economic Disparities and the Middle Class in Affluent Countries. Stanford University Press 2013 pp 173 – 203.

Nolan B., Salverda, W., D. Checchi, I. Marx, A. Mcknight, I. Gy. Tóth, H. G. van de Werfhorst (eds,, 2014). Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries: Thirty Countries’ Experiences Oxford: Oxford University Press

Salverda, W., B. Nolan, D. Checchi, I. Marx, A. Mcknight, I. Gy. Tóth, H. G. van de Werfhorst (eds, 2014). Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries: Analytical and Comparative Perspectives Oxford University Press

Keller Tamás – Tóth István György: Income distribution, inequality perception and redistributive claims in European societies. GINI Discussion Paper 7. Amsterdam, AIAS, 2011, 66 p.

Tóth István György – Medgyesi Márton: Income distribution and living difficulties in the midst of consolidation programmes and crises in Hungary. In: Fazekas Károly – Molnár György (eds.): The Hungarian Labour Market 2011. Review and analysis. Budapest, Institute of Economics, IE HAS – National Employment Foundation, 2010, pp 170-186.

Tóth István György, Medgyesi Márton: Jövedelemeloszlás és megélhetési nehézségek a konszolidációs csomagok és a válságok közepette Magyarországon. In: Fazekas Károly – Molnár György (szerk.): Munkaerőpiaci tükör, 2010. Közelkép: a válság munkapiaci hatásai. Budapest, MTA KTI, 2010, 180–197 p.

Tóth István György: Jövedelemeloszlás a konszolidációs csomagok és a válságok közepette Magyarországon. In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2010. Budapest, TÁRKI, 2010, 17–34. p.

Tóth István György: A társadalmi kohézió elemei: bizalom, normakövetés, igazságosság és felelősségérzet – lennének... In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2010. Budapest, TÁRKI, 2010, 254–287. p.

Ward, Terry – Tóth István György (co-directors): Child poverty and child well-being in the European Union. Report prepared for the DG Employment, Social Affairs and Equal Opoprtunities (Unite E.2). Budapest – Brussels, TÁRKI Social Research Institute - Applica, 2010, 207 p.

Tóth István György: Köllő János: A pálya szélén. Iskolázatlan munkanélküliek a posztszocialista gazdaságban. BUKSZ, 22. évf. (2010) 3. sz. 275–278. pp.

Keller Tamás - Medgyesi Márton - Tóth István György: Analysing the link between measured and perceived income inequality in European countries. Research note 8/2009. Brussels, European Commission, Manuscript completed in February 2010, 32 p.

Tóth István György: Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében. A gazdasági felemelkedés társadalmi felemelkedés társadalmi-kulturális feltételei című kutatás zárójelentése. Budapest, Tárki, 2009, 62 p.

Tóth István György (szerk.): Tárki Európai Társadalmi Jelentés 2009. Budapest, TÁRKI, 2009, 186 p.

Tóth István György (ed.): Tárki European Social Report 2009. Budapest, TÁRKI, 2009, 182 p.

Ward, Terry - Lelkes Orsolya - Sutherland, Holly - Tóth István György (eds.): European inequalities. Social inclusion and income distribution in the European Union. Budapest, Tárki, 2009, 214 p.

Tóth István György: The demand for redistribution. A test on Hungarian data. Sociologický Casopis/Czech Sociological Review, 2008, Vol. 44, No. 6. pp. 1063-1087

Tóth István György: Economic Transition and Income Distribution in Hungary, 1987–2001. In: Fanelli, Jose Maria – Squire, Lyn (eds.): Economic Reform In Developing Countries: Reach, Range, Reason. Edward Elgar Publishing Ltd, 2008, pp. 3-34.

Tóth István György: Paper Prepared for the 29th General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth. Joensuu, Finland, August 20-26, 2006

Tóth István György: Jövedelemeloszlás. A gazdasági rendszerváltástól az uniós csatlakozásig. (Income distribution. From the systemic change to the joining of the EU, in Hungarian) Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság- Századvég Kiadó. Budapest, 2005. 334 p.

Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport sorozat, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006. Budapest, TÁRKI, (társszerk.: Kolosi Tamás, Vukovich György), 2008, 2010 (társszerk: Kolosi Tamás)

Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, 1997, 1999, 2001, 2005. Budapest, TÁRKI (társszerkesztők: Lévai Katalin (1997), Nagy Ildikó (2001, 2005), Pongrácz Marietta (1999, 2001, 2005))

Tóth István György (szerk.): A jóléti állam politikai gazdaságtana (The political economy of the welfare state, in Hungarian) Budapest, Osiris - Láthatatlan Kollégium, 1999 (társszerk.: Csaba Iván)

Tóth István György: Jövedelemegyenlõtlenségek: tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? Közgazdasági Szemle, L. évf. (2003) 3. sz. 209–234. p.

Tóth István György: Child poverty and family transfers in the Czech Republic, Hungary and Poland. Journal of European Social Policy, vol. 11 (2001) no. 4. pp. 324-341. (with Michael F. Förster)

Tóth István György: Double or quits: should money found be risked? Review of Sociology, 2000 (special issue) pp. 73-95 (with Zoltán Szántó)

Tóth István György: Tax awareness and the reform of the welfare state. Hungarian Survey Results. Economics of Transition, vol. 6 (1998) no. 2. pp. 287-312. (with László Csontos and János Kornai)

Tóth István György: Poverty alleviation: social assistance and family benefits. In: Bokros, Lajos – Dethier, Jean-Jacques: Public Finance Reform During the Transition. The experience of Hungary. Washington, The World Bank, 1998, pp. 287-316. (with Sándor Sipos)

Tóth István György: Poverty, inequalities and social policies in the Visegrad countries. Economics of Transition, vol. 5 (1997) no. 2. pp. 505-510. (with Michael F. Förster)

Tóth István György: Is Hungary really the least unequal? (A Discussion of Data on Income Inequalities and Poverty in Central and East European Countries). Journal of Russian and East European Finance and Trade, vol. 33 (1997) no. 6. pp. 67-94. (with Rudolf Andorka and Zsuzsa Ferge)

Tóth István György: The role of welfare programmes in alleviating poverty. International Review of Comparative Public Policy, vol. 7 (1997) pp. 125-145.

Tóth István György: Evaluating Hungarian Incomes Inequalities. The role of labor markets and social policies. Acta Oeconomica, vol. 48. (1997) no. 3-4. pp. 415-445.

Tóth István György: The Hungarian Household Panel: aims and methods. Innovation, vol 8. (1995) no. 1. pp 106-122.

Tóth István György: A jóléti rendszer az átmenet idõszakában Közgazdasági Szemle 1994 április pp. 313-340. p.

Tóth István György:A társadalmi (elosztási) igazságosság problémája. Szociológiai Szemle, 1. évf. (1991) 1. sz. 151-172.

Előadások

2011. február 5, Milan, Gini-projekt,Year 1 Conference, Keller Tamás – Tóth István György: Income distribution, inequality perception and redistributive claims in European societies, http://www.tarki.hu/hu/news/2011/kitekint/20110208_toth_keller.pps

2010 december 8, Néprajzi Múzeum, Budapest, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért felelős Államtitkársága, A Szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve hazai záró konferenciája, Tóth István György: Szegénység és jövedelem eloszlás az elmúlt húsz évben Magyarországon: adatok és tanulságok, http://www.szegenysegellen.hu/esemenyek-100831/2010-esemenyei-havi/december/magyarorszagi-trendek

2010 november 5, Szirák, Kastélyszálló, MTA KTI - MTA Munkatudományi Bizottság, Válság a munkapiacon - és azután konferencia, Medgyesi Márton -Tóth István György: Jövedelem eloszlások és megélhetési nehézségek a válság időszakában, http://econ.core.hu/esemeny/szirak2010.html

2010 október 22, Amszterdam, Gini-projekt, Methods and Measurement Workshop, Tóth István György: Effects of the crisis on the income distribution in Hungary (some initial results), http://www.gini-research.org/articles/meetings

2010 október 15, Budapest, MTA székház, MTA KTI - EUROREG - World Bank, Adaptability and Change - the National and Regional Dimensions in Central and Eastern Europe international seminar, Tóth István György - Keller Tamás: Income Distribution,Inequality Perception and Redistributive Claims in European Societies, http://econ.core.hu/esemenyek/konferencia/20101015.html

2010 szeptember 2, Brüsszel, EUROCHILD, Eurochild Policy Steering Group meeting, contribution, Tóth István György - Gábos András: Comments to the planned Eurochild scorecards

2010 június 30, Luxembourg, LIS, Luxemburg Income Study, Inequality and the status of the middle class. Lessons from the Luxemburg Income Study, Tóth István György - Keller Tamás: Income Distribution, Inequality Perception and Redistributive Claims in European Societies, http://www.lisproject.org/conference/conference.html

2010 június 16, Budapest, EU Magyar Kéviselet,Európai Bizottság Magyarországi Képviselet - Tárki, Gyermekszegénység és a gyermekek jól-lét az EU országaiban, Tóth István György: Gyermekszegénység és gyermek jól-lét az Európai Unióban az indikátorok tükrében, http://www.tarki.hu/hu/news/2009/kitekint/20091126.html#konf

2010 május 28, Budapest, MTA székház, Magyar Szociológiai Tárgyalás, Rendkvüli közgyűlés, főelőadás, Tóth István György: Jövedelem eloszlások és értékelésük: a percepció és a frusztráció nemzetközi mintázatai, http://www.szociologia.hu/page.php?item=1806

2010 május 12 , Budapest, MTA székház, MTA GAZDASÁG-ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA, A magyar társadalom szerkezeti kérdései-európai összehasonlításban - konferencia, Tóth István György: Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében

2010 május 7, Budapest, Tárki - Világbank, Konferencia a feltételes transzferekről, Tóth István György: Aktív szociálpolitikai eszközök, feltételekhez kötött készpénztranszferek a világban és Magyarországon, http://www.tarki.hu/hu/news/2010/kitekint/20100510.html

2010 április 27, Oslo, "Reassessing the Nordic Welfare Model" (REASSESS) project, REASSESS Conference on income distribution, keynote speech, Tóth István György: European inequalities, http://www.reassess.no/id/21124.0

2010 április 16, Debrecen, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kara Közgazdaságtan Tanszéke, 20 év múlva - vissza a jövőbe. Gazdaságpolitikai konferencia, Tóth István György: Rekettyekultúra

2010 április 14, Brüsszel, European parlament, European Parlament EPP frakció, European parlament EPP hearing on "New Emeployment "policy", Tóth István György: Reflections on Europe 2020 "inclusive growth": European priorities and national targets for employment increase and poverty reduction

2010 március 19, London, London School of Economics,Growing Inequalities' Impacts (GINI) project, Changing Inequalities: How Do They Affect Societies? Opening Conference of the GINI project, Tóth István György: “Income Inequality Measured and Perceived: European Comparisons”, http://www.gini-research.org/articles/past_meetings_2

2010 február 2, Budapest, Merlin Színház, Szabad Európa Társaság, "Balkán vagy Európa: milyenek a magyarok" a Szabad Európa Társaság rendezvénye, Tóth István György: Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében, http://www.szet.eu/

2010 január 21, Budapest,Szociálios és Munkaügyi Minisztérium - Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, A szegénység elleni küzdelem nemzetközi éve - nyitó konferencia, Tóth István György: Jövedelem eloszlás és szegénység EU összehasonlításban, http://www.szegenysegellen.hu/januar-100825/szakmai-konferencia-2010

2009 december 11, Budapest, CEU, Méltóságot Mindenkinek Mozgalom,Szociális segélyezés - Kártyával vagy anélkül? Műhelykonferencia a szociális újraelosztás egyes aktuális kérdéseiről, Tóth István György: Szociális segélyezés - kártyával vagy anélkül - hozzászólás

2009 november 25, Brüsszel, EU DG EMPL-Tárki-Applica, Child poverty and child well-being: better monitoring for better policies (international seminar), Tóth István György: Analytical framework for reporting within the OMC and proposal for a limited set of child well-being indicators, http://www.tarki.hu/en/research/childpoverty/conference.html

2009 november 11, Limassol, EUROCHILD, Monitoring child well-being: better policy and practice Eurochild's 6th Annual conference, keynote speech, Tóth István György: Indicators of Child poverty and child well being in the EU: developing an indicator system to assist evidence-based policies, http://www.eurochild.org/index.php?id=394&tx_ttnews[pS]=1289415726&tx_ttnews[tt_news]=214&tx_ttnews[backPid]=287&cHash=1abe7eb832e48d1462c2d8f45d99a0e4

2009 október 12, Budapest, MTA Székház, MTA-TÁRKI, A gazdasági növekedés társadalmi/kulturális feltételei konferencia, Tóth István György: Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében, http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/konferencia.html

2009 október 28, Brüsszel, European Commission, Indicator Subgroup of the Social Protection Committee, 2009 autumn meeting of the ISG, Indicators to monitor child poverty and child well-being

2009 június 30, Budapest, MGYOSZ, MGYOSZ, MGYOSZ elnökségi ülés, Tóth István György-Palócz Éva: Váltóállítás: szemléletváltás és megvalósítható intézményi reformok egy fenntartható növekedési pálya érdekében, http://www.tarki.hu/hu/research/intezm/index.html

2009 március 23 , Villa Vigoni, Villa Vigoni, Social reporting in Europe. A Villa Vigoni Conference, Tóth István György: "Adding meaning to numbers" the (pragmatic/eclectic) approach of the Hungarian Social Reports, http://www.gesis.org/en/research/events/convention-archive/social-indicators-research-centre/villa-vigoni-2009/

2009 március 18, Párizs, OECD, Panel discussion on "Monitoring the effects of financial crisis on vulnerable groups of society", Tóth István György: Measuring vulnerability during the crisis, http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_33933_42139644_1_1_1_1,00.html

2009 március 16, Párizs, OECD-Universoty of Maryland, Measuring Poverty, Ineqality and Social Exclusion. Lessons from Europe, Tóth István György - Medgyesi Márton: Income distribution in new (and old) EU member states, http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_33933_42139644_1_1_1_1,00.html

2009 március 12, Cochester,University of Essex, ISER, Analysis of Life Chances in Europe (ALICE) project kickoff meeting, Tóth István György - Márton Medgyesi: Income distribution in new (and old) EU member states, http://www.iser.essex.ac.uk/research/alice/project-meetings

2008 november 21, Párizs, EU DG COMM,Understanding European Public Opinion. 35th Anniversary of Eurobarometer, Tóth István György: Public, opinion and politics - as seen from a newly (Euro)pessimistic NMS, http://ec.europa.eu/public_opinion/paris/paris_en/programme.htm
 

Sajtómegjelenés, interjú

Closer to the East or the West? - Eszter Rádai Talks with György István Tóth in Eurozine. The Hungarian Quarterly, 2010, vol. 51. pp. 70–77.

Visszafelé forgatjuk a történelem kerekét? Milyen állapotban van ma a köztársaság? - A Szólás szabadsága vendégei 2010. március 14-én: Romsics Ignác történész és Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója

„Karón varjút” A Heti Válasz interjúja Tóth István Györggyel. Heti Válasz, 2010 február 25.

Senkiben sem bíznak a magyarok - Interjú Tóth István Györggyel a Szabad Európa Társaság konferenciája után az Inforádióban. (2010. február 4., csütörtök 9:00)

Tóth István György: Köllő János: A pálya szélén. Iskolázatlan munkanélküliek a posztszocialista gazdaságban. BUKSZ, 22. évf. (2010) 3. sz. 275–278. pp.

A társadalom rendkívül bizalomhiányos - Tóth István György szociológussal, a Tárki vezérigazgatójával Rádai Eszter készített interjút (Élet és Irodalom, LIII. évfolyam 49. szám, 2009. december 4.)

"Mindenki az államból szeretne megélni" - Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója (Magyar Narancs XXI. évf. 46. szám - 2009-11-12)

Tóth István György: Pannon puma a rekettyésben. Élet és Irodalom. 52. évf. 28. sz. (2008. július 11.) 10-11. p.