Tárki tanulmány a magyar társadalom politikai értéktagoltságáról

A Tárki Zrt. a Polgár Alapítvány az Esélyekért támogatásával, „A szabadság, a biztonság és az igazságos társadalompolitika kereslete Magyarországon” címmel kutatást végzett a magyar társadalom politikai értékszerkezetéről, melynek tanulságait egy tanulmányban foglaltuk össze. Ennek fókuszában a politika iránti kereslet áll. Nem pártpreferenciákat vizsgáltunk, hanem azt, hogy milyen alapvető dimenziók és igények mentén rajzolható fel a magyar társadalom politikai értéktérképe, amely keretet ad a politikai alternatívaképzésnek. Azt foglaltuk össze, i.) hogy mit várnak az egyes társadalmi csoportok a demokráciától és általában a közpolitikai döntéshozatali mechanizmustól, ii.) hogy mi alapján ítélik meg, hogy számukra „jó” vagy „nem jó” a demokratikus intézményrendszer működése, illetve iii.) hogy mennyire fontosak a szabadság és biztonság, materializmus és idealizmus, globalizmus és lokalizmus, jelen és jövő, produktivitás és környezetvédelem dimenziói, és milyen szegmenseket azonosíthatunk ezeken belül a magyar lakosság körében. Az eredmények szakmai körben történő megvitatására a tanulmányt egy műhelykonferencián mutattuk be 2023. november 30-án.

Az elkészült tanulmány és az összefoglaló elérhető a kutatás oldalán.
https://tarki.hu/szabadsag-biztonsag