Szerepváltozások

A Szerepváltozások című tanulmánykötet 1997 óta jelenik meg. A kötet beszámol a magyarországi nők társadalmi, gazdasági helyzetéről, a társadalmi tagoltság, az egyenlőtlenségi rendszer "gender" szempontú leírását adja. Férfiak és nők, felnőttek és gyermekek szerepei a család, a közélet és a munkaerőpiac forgószínpadán.

Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2011

Szerkesztette: Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné
Felelős kiadó: TÁRKI
A kötet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával készült.

Tartalom

Bevezető
Nők és férfiak a munkaerőpiacon, különös tekintettel a válságkezelés hatásaira
(Frey Mária)
Esélyegyenlőtlenség a tudományos szférában
(Schadt Mária)
Az idősödő nők inaktívvá válása és annak strukturális jellemzői
(Monostori Judit)
Nemek közötti eltérések a külföldi állampolgárok munkaerő-piaci helyzetében Magyarországon
(Gödri Irén)
Nők és férfiak béregyenlőtlensége Magyarországon
(Borbély Szilvia)
A nemek egyenlőségének érvényesülése a magyar adó- és társadalombiztosítási rendszerekben, a foglalkoztatáspolitikában és hatásuk a nők foglalkoztatására
(Borbély Szilvia)
„Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli?”
(Blaskó Zsuzsa)
A kisgyermekek napközbeni ellátásának bővítése: célok, eszköztár és várható társadalmi hatások
(Reszkető Petra – Scharle Ágota – Váradi Balázs)
Nemi szerepek és a közvélemény változásának kölcsönhatása
(Pongrácz Tiborné – S. Molnár Edit)
Ellentmondó elvárások között…
(Spéder Zsolt)
„Az asszony átveszi lassan a kalapot”
(Albert Fruzsina – Dávid Beáta – Havasi Éva – Kóczé Angéla)
Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében
(Utasi Ágnes)
Azonos szerepek azonos szenvedélyek?
(Elekes Zsuzsanna)

 

Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2009

Szerkesztette: Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné
Felelős kiadó: TÁRKI
A kötet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával készült.

Tartalom

Bevezető
A nők politikai reprezentáltsága. Európai uniós körültekintés
(Lévai Katalin)
Nők és férfiak a munkaerőpiacon - a Lisszaboni Növekedési és Foglalkoztatási Stratégia céljainak a tükrében
(Frey Mária)
Nők és férfiak a vezetésben
(Nagy Beáta)
A gyermekgondozási szabadsággal kapcsolatos kérdések Magyarországon és az Európai Unió néhány államában
(Korintus Mihályné)
A munkaerőpiac és a pénzbeli családtámogatási rendszer hatása a gyermekvállalási tervek megvalósulására
(Kapitány Balázs - Spéder Zsolt)
Háztartási munkamegosztás. Azonosságok és különbségek Európában
(Pongrácz Tiborné - Murinkó Lívia)
Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon
(Kopp Mária - Skrabski Árpád)
A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei
(Monostori Judit)
A női szegénység Magyarországon és Európában
(Gábos András - Szivós Péter)
A roma nők helyzete kelet-európai összehasonlításban az ezredforduló után
(Bernát Anikó - Páthy-Dencső Blanka)
Nemek szerint tagolt térben. A bevándorló nők vándorlásának típusai, okai és formái nyolc európai országban
(Melegh Attila - Kovács Éva)
A családon belüli erőszak jelentésváltozásai és helyzete Magyarországon
(Herczog Mária)
Prostitúció, emberkereskedelem
(Fehér Lenke)

 

Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2001

Szerkesztette: Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné, Tóth István György
Felelős kiadó: TÁRKI és aSzociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága
Előszó

Nők és férfiak a munkaerőpiacon
Frey Mária
A család és a munka szerepe a nők életében
Pongrácz Tiborné
Gyermekvállalás megváltozott munkaerő–piaci körülmények között
Spéder Zsolt
Élettársi együttélések – tények és vélemények
S. Molnár Edit
A párkapcsolat–formálódás és –felbomlás néhány társadalmi meghatározója
Bukodi Erzsébet
Fiatal egyedülálló nők párkapcsolati esélye
Utasi Ágnes
A késői gyermekvállalás problémái
Klinger András
A családfő intézménye – nemi szerepek a családban
Nagy Ildikó
A háztartási munka értéke és a háztartások munkaidő–gazdálkodása
Sik Endre – Szép Katalin
Társadalmi hatások és változások a nők és férfiak munkaidő–felhasználásában
Falussy Béla
Középkorú és idős nők lelki egészsége
Kovács Mónika – Jakab Ernő – Kopp Mária
Nők és férfiak választási magatartása
Nagy Ildikó – Tóth István György

Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 1997

Szerkesztette: Lévai Katalin, Tóth István György
Felelős kiadó: TÁRKI és a Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Esélyek Titkársága

Tartalom

Előszó

Munka és karrier

Nők a munkaerőpiacon /Frey Mária/
Karrier női módra /Nagy Beáta/
Nők a közéletben /Lévai Katalin - Kiss Róbert/

Család, háztartás, gyerekek

Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban / Tóth Olga/
A gyermekvállalási magatartás alakulása /Pongrácz Tiborné - S.Molnár Edit/

Egézség, szocializáció, integráció

A nők egészségi állapotának néhány jellemzője /Józan Péter/
Szegény nők és férfiak /Spéder Zsolt/
Bűnözés és prostitúció /Fehér Lenke/
Devianciák, mentális betegségek /Elekes Zsuzsanna/