A szabadság, a biztonság és az igazságos társadalompolitika kereslete Magyarországon

A Tárki Zrt. a Polgár Alapítvány az Esélyekért támogatásával kutatást végzett a magyar társadalom politikai értékszerkezetéről, melynek tanulságait egy tanulmányban foglaljuk össze. Ennek fókuszában a politika iránti kereslet áll. Nem pártpreferenciákat vizsgálunk, hanem azt, hogy milyen alapvető dimenziók és igények mentén rajzolható fel a magyar társadalom politikai értéktérképe, amely keretet ad a politikai alternatívaképzésnek. Azt foglaljuk össze, i.) hogy mit várnak az egyes társadalmi csoportok a demokráciától és általában a közpolitikai döntéshozatali mechanizmustól, ii.) hogy mi alapján ítélik meg, hogy számukra „jó” vagy „nem jó” a demokratikus intézményrendszer működése, illetve iii.) hogy mennyire fontosak a szabadság és biztonság, materializmus és idealizmus, globalizmus és lokalizmus, jelen és jövő, produktivitás és környezetvédelem dimenziói, és milyen szegmenseket azonosíthatunk ezeken belül a magyar lakosság körében.

Az eredmények szakmai körben történő megvitatására műhelykonferencián mutattuk be 2023. november 30-án.

Prezentáció

Rövid összefoglaló

 

Program

15:30 – 15:35   Köszöntő

Polgár András (a Polgár Alapítvány az Esélyekért alapítója)

15:35 – 16:05 „A szabadság, a biztonság és az igazságos társadalompolitika kereslete

Magyarországon” c. jelentés bemutatása

Tóth István György (a Tárki vezérigazgatója), Csathó Ábel és Tomka Zsófia (a Tárki munkatársai)

16: 05 – 16:45 A diszkutánsi értékelések ismertetése

Szabó Andrea (a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet igazgatója)

Tóka Gábor (a Central European University professzora és a Vox Populi blog szerkesztője)

Bíró-Nagy András (a Policy Solutions igazgatója)

Molnár György (Polgár Alapítvány az Esélyekért, HUN-REN KRTK Közgazdaságtudományi Intézet)

16:45 – 17:30 Hozzászólások, vita