STRIDE project

Új Horizon projekt: STRIDE - Strategies for Achieving Equity and Inclusion in Education, Training and Learning in Democratic Europe 
 

54516

 

Projekt időtartama


Koordinátor

TÁRKI kutatói


Finanszírozó

Kezdés: 01/02/2024
Vége: 31/01/2027

OSLOMET
 - STORBYUNIVERSITETET

Tóth István György,
Medgyesi Márton,
Gábos András,
Tomka Zsófia,
Lőrincz Borbála,
Bernát Anikó,
Daniel B. Kalotai (admin)

EU Horizon Europe

 

A STRIDE projekt keretében új, átfogó oktatási reformokról, szakpolitikai kezdeményezésekről szóló összehasonlító tudásbázist kívánnak létrehoznia résztvevők, amelyek segítségével az oktatásban, képzésben és tanulási eredményekben tapasztalható egyenlőtlenségek mértékét lehetne lehet majd vizsgálni Európában.

Projekt összefoglaló:

A STRIDE új, átfogó és összehasonlító tudásbázist kíván összeállítani hatékony oktatási reformokról, szakpolitikai kezdeményezésekről és beavatkozásokról. A kezdeményezés célja az oktatásban, képzésben és tanulási eredményekben tapasztalható egyenlőtlenségek mérése Európában. A STRIDE ezt a nemzeti és regionális rendszerek oktatási reformjainak elemzésén, a meglévő nagyszabású oktatási értékelési adatokon és az oktatási és más szociálpolitikák közötti ok-okozati mért adatokon, valamint az oktatási eredményekben mutatkozó egyenlőtlenségekről szóló longitudinális adatokon keresztül végzi. A tanulók oktatási előrehaladásának időbeli vizsgálata során a STRIDE olyan interakciós változókat elemez, mint a társadalmi-gazdasági háttér, nem, (fogyatékosság), migrációs státusz, anyanyelv, koragyermekkori nevelés és gondozás (ECEC) részvétele, amelyek a különböző kontextusokban eltérő módon befolyásolhatják a tanulási eredményeket.

A projekt különböző módszereket, adatokat és tudományágakat (összehasonlító oktatás, politikatudomány, oktatástudomány, szociológia) kombinál innovatív módon: országos és regionális szintű feltérképezés (1) az elmúlt 25 év oktatási reformjairól szakpolitikai elemzéssel, (2) az oktatási eredmények terén mutatkozó egyenlőtlenségek longitudinális trendjei a meglévő nagyszabású oktatási értékelési adatok kvázi-kísérleti elemzésével, és (3) az oktatási reformok és beavatkozások hatása a meglévő longitudinális adatok és nyilvántartási adatok elemzésével. a politikai döntéshozók perspektívája. A nemzeti és európai érdekelt felek bevonásával a STRIDE módszertant és értékelési eszközöket dolgoz ki a szakpolitikai tanuláshoz, amely eszköztárat kínál a politikai döntéshozóknak arra vonatkozóan, hogy mi határozza meg az oktatási eredményeket idővel, és bemutatja a longitudinális adatok hasznosságát a szakpolitikai döntéshozatalban az oktatási egyenlőtlenségek csökkentése érdekében rövid, közép- és hosszú távon.

A projekt weboldala: stride-research.eu

Partnerek

  • Oslo Metropolitan University (OSLOMET), Norvégia (NO)
  • Roehampton University (RU), Egyesült Királyság (UK)
  • National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), Görögország (EL)
  • VIA University College (VIA), Dánia (DK)
  • Lifelong Learning platform – European civil society for education (LLLP), Belgium (BE)
  • TÁRKI Social Research Institute (TÁRKI), Magyarország (HU)
  • Jagiellonian University (JU), Lengyelország (PL)