Róbert Péter

Róbert Péter
vezető kutató

E-mail: robert@tarki.hu
MTMT
CV (pdf)
Róbert Péter

 

Róbert Péter szociológus, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen szerezte diplomáját, a szociológiai tudományok kandidátusa, habilitált egyetemi tanár. A TÁRKI-ban 1986 óta dolgozik kutatóként. Jelenleg a Children in school: Well-being and beyond - The International Survey of Children’s Well-Being (ISCWeB) című nemzetközi kutatást irányítja. A Széchenyi Egyetemen, Győrben a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszéken dolgozik egyetemi tanárként. Fő kutatási területei a társadalmi rétegződés, az iskolai egyenlőtlenségek, az iskolából a munkaerőpiacra való átmenet, a társadalmi egyenlőtlenségek percepciója és a szubjektív jóllét.

 

Iskolák

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szociológia Szak, 1980-1984
Külkereskedelmi Főiskola, Áruforgalmi Szak, 1971-1974
Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola, Külkereskedelmi Tagozat, 1967-1971

Minősítések

Egyetemi tanári kinevezés, 2010
Habilitáció, ELTE, 2000
A szociológiai tudományok kandidátusa, MTA, 1986

Jelenlegi munkahelyek

Egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2010- (főállás)
Programvezető kutató, TÁRKI Zrt, Budapest, 1986- (részidős állás)

Korábbi munkahelyek

Tudományos főmunkatárs, MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, 2010-2016
Egyetemi docens, ELTE Szociológiai Intézet / TáTK, Budapest, 1992-2000
Tudományos munkatárs, MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, 1990-1992
Tudományos munkatárs, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, 1986-1992
Tudományos segédmunkatárs, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, 1980-1986
Üzemi szociológus, VOLÁN Közlekedési Vállalat, 1979-1980
Kérdezőbiztos, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1974-1978

Hazai és nemzetközi szakmai testületekben folytatott tevékenység

Studies of Transition States and Societies, szerkesztő bizottsági tag, 2009-
European Journal of Social Quality, szerkesztő bizottsági tag, 2004-
European Consortium for Sociological Research (ECSR), nemzeti képviselő, 1999-
Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) 1986-
Szociológiai Szemle szakértői testületének tagja, 1996-
Magyar Szociológiai Társaság, elnökségi tag, 1989-2009
MTA Szociológiai Bizottság, titkár, 1990-2002
ISA RC28 on Social Stratification, elnökségi tag, 1994-2002
Research in Social Stratification and Mobility, szerkesztő bizottsági tag, 2006-2009

Bírálói (reviewer) tevékenység

Szociológiai Szemle, (1991-), OTKA, (1992-), European Sociological Review, (2000-),
European Societies, (2003-), International Sociology, (2005-), Research in Social Stratification and Mobility, (2006-), British Journal of Sociology, (2008-), Journal of Family Research, (2009- ), INTAS, (2003-2008), NKFP, CERGE Global Development Network (GDN), Észtországi Science Foundation, EU FP

Díjak és hazai ösztöndíjak

MSZT, Fiatal szociológusok Erdei Ferenc Emlékérem díja, 1986
Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1997-2000
MSZT legjobb publikáció Polányi Károly díja, 2000
Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság ösztöndíja (6 hónap) 2001
MTA TK legjobb publikáció díja, 2012 és 2013
Elizabeth Nelson Prize, WAPOR Conference, 2014

Nemzetközi ösztöndíjak

Senior Fulbright ösztöndíj, Wisconsin-Madison University, (10 hónap) 1988-1989
Vendégkutató, European University Institute, Firenzen (2 hónap), 1990
Ösztöndíjas, NATO Democratic Institutions, (1 év) 1991
Vendégkutató, Tilburg University, IVA Institute, (6 hónap), 1991-1992
Ösztöndíjas, British Council / OÖT, 1996
Magyar Fellowship, Netherlands Institute of Advanced Studies (NIAS) Wassenaar, (5 hónap), 1997
Ösztöndíjas, Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK), Delmenhorst, (6 hónap), 2002
Jean Monnet Fellow, European University Institute, Firenze (10 hónap) 2002-2003
Marie Curie Excellence Senior Research Fellow, UCD Geary Institute Youth Inequalities projekt (2 év) 2008-2009

Oktatási tevékenység

Széchenyi István egyetem, egyetemi tanár, 2010-
Széchenyi Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, törzstag
ELTE TáTK, egyetemi docens, 1992-2010
ELTE Szociológia Doktori Iskola, törzstag (-2010)

Sikeresen védett doktori hallgatók

Fényes Hajnalka (2000) BCE
Bukodi Erzsébet (2002) BCE
Lannert Judit (2006) BCE
Blaskó Zsuzsa (2008) BCE
Hack-Handa József (2010) ELTE
Szalma Ivett (2011) BCE
Bándy Katalin (2015) RGDI


Részvétel hazai kutatásokban kutatásvezetőként

2011-2015 Európai Társadalomtudományi Elemzések (OTKA NN101921, MTA TK PTI)
2004-2007 Munka-attitűdök: időbeli változások és nemzetközi összehasonlítás (OTKA T46648,
TÁRKI)
2000-2003 Politikai preferenciák és racionális választás (OTKA T31809, MTA PTI)
1999-2000 Vélemények és attitűdök a társadalmi egyenlőtlenségekről nemzetközi összehasonlításban
(OTKA T29994, TÁRKI)
1995-1998 Vélemények és attitűdök államról, politikáról és a társadalmi egyenlőtlenségekről
nemzetközi összehasonlításban (OTKA T18433, TÁRKI)
1995-1998 Társadalmi háttér és politikai preferenciák (OTKA T18343, MTA PTI)
1991-1994 A társadalmi tudat kulturális és anyagi meghatározói (OTKA T2517, TÁRKI)

Részvétel hazai kutatásokban kutatóként

2006-2008. Háztartások életút vizsgálata (NKFP-B2-2006-0005, TÁRKI)
(A tanácsadó bizottság tagja)
1998-2005. Monitor Kutatások (évente, kétévente, TÁRKI)
1980-1985. Rétegződés-modell vizsgálat (Társadalomtudományi Intézet)

Részvétel nemzetközi kutatási programokban

2011-2015 European Social Survey (ESS), Member of the Scientific Advisory Board (SAB)
1992-2012 National coordinator, International Social Survey Programme (ISSP)
2008-2010 Higher Education as a Generator of Strategic Competences (HEGESCO)
EAC-ERASMUS, Proj. no. 133838-LLP-1-2007-SI-ERASMUS-EMHE
2008-2009 Youth Inequalities (Marie Curie Excellence Grant, Geary Institute, UCD, Dublin)
2006-2010 Educational Systems and Labour Markets in Central and Eastern European Transformation
Countries (Volkswagen Stiftung)
2006-2008 Evaluation of the International Standard Classification of Education (ISCED 1997) for
Comparative Research (EQUALSOC)
2006. Analysis of Eurobarometer on mobility, European Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions, Dublin, (Tender No. 2005/S 152-151270)
2005-2011 Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education
System (LLL2010) (EU FP6 project, Contract no.: 513321, duration: 1/09/2005-31/08/2010)
2001-2006 National coordinator, European Social Survey (ESS)
1999-2006 Globalife Project (University of Bielefeld / Bamberg)
1998-2004 National Patterns of Social Mobility, 1970-1990: Divergence or Convergence (EUI ,
Firenze / Nuffield College, Oxford)
2000-2003 Self-employment Dynamics in Advanced Economies (University of New York / MZES,
Mannheim)
2000-2002 Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe (Collegium of Budapest)
2000-2002 Sociology in Central and Eastern Europe: Transformation at the Dawn of a New
Millennium (Indiana University, Bloomington / Copernicus University, Torun / Colligum Budapest)
1996-2001 Status Passages and Risks in the Life Course (Sfb 186) - B6 subprogram: Household
Dynamics and Social Inequalities – An International Comparison
1994-1996 Occupational Career Mobility in Hungary in Historical and Cross-National Perspective.
NWO / OTKA Grant #048.011.007