A magyarországi World Internet Project (WIP) (2001-2007)

A nyolcvanas és kilencvenes évek fordulóján jelentős társadalmi és gazdasági változások mentek végbe világszerte. A kapitalista berendezkedés és a demokratikus többpártrendszer kialakítása Magyarországon - és világszerte - azzal párhuzamosan ment végbe, hogy a kapitalizmus globalizálódott: globális pénzpiacok és termelési hálózatok jöttek létre. A globalizációt, a "világfalu" kialakulását nagymértékben a digitális technológia, az információs és kommunikációs hálózatok fejlődése tette lehetővé.

A számítógépek és az internethasználat terjedése olyan változásokat indított el, amely azon túl, hogy átalakította az érintett gazdasági ágazatokat (távközlés, informatika), a gazdaság egészére is hatással volt, és kiterjedt a társadalmi élet szinte összes szférájára. Az internet és a mobiltelefon használatának elterjedése megváltoztatta az oktatás, a foglalkoztatás formáit, a szabadidő felhasználás alakulását, a személyközi kapcsolathálózatok és a médiafogyasztás mintázatait. Az új információs és kommunikációs eszközök a marketing és a politikai kommunikáció kelléktárában is mindennaposakká váltak. A társadalmi és gazdasági élet szinte minden színterét befolyásoló technológiai változásokat talán nem túlzás "információs forradalomnak" nevezni. Anélkül, hogy a folyamat lezárult volna, elmondható, a világhálózat megjelenése alapvetően változtatta meg az emberek hétköznapjait: másként kommunikálunk, vásárolunk, szórakozunk, tanulunk és dolgozunk, mint a World Wide Web előtti korszakban.

Magyarország ennek a sokrétű és mélyreható változási folyamatnak jelenleg is alanya, és a változások több területen éppen csak elkezdődtek. A World Internet Project magyarországi megvalósítása során arra törekedtünk, hogy felmérjük a digitális technológia terjedésének ütemét, a digitális egyenlőtlenségeket valamint a technológia terjedésének társadalmi hatásait.

A World Internet Project (WIP) az egyik legnagyobb szabású nemzetközi összehasonlító vizsgálat, amely az internet és egyéb más új technológiák társadalmi, politikai és gazdasági hatásait vizsgálja. A TÁRKI 2001 és 2007 között vett részt ebben a longitudinális vizsgálatban. 2001 és 2003 között panelmintán folyt a kutatás, azt követően évente egy kersztmetszeti vizsgálatra kerül sor. A WIP kutatás sokáig monitoring adatokat szolgáltatott a magyar Kormány számára. Az Európai Uniós adatszolgáltatási rendszerben a lakossági adatok a WIP kutatásból származtak 2001-2004 között. 2003-ban a TÁRKI által vezetett konzorcium közreműködhetett a Magyar Információs Társadalom Stratégia elkészítésében. E feladat elvégzéséhez is felhasználtuk a WIP kutatás adatait.

A kutatás eredményeiről minden évben gyorsjelentéseket közöltünk. A WIP kutatásból számos tanulmány született és megjelent három szerkesztett tanulmánykötet is.

A digitális jövő térképe - Éves gyorsjelentések
pdf file Gyorsjelentés 2001.  right_arrow (1K) megnyit
pdf file Gyorsjelentés 2002.  right_arrow (1K) megnyit
pdf file Gyorsjelentés 2003.  right_arrow (1K) megnyit
pdf file Gyorsjelentés 2004.  right_arrow (1K) megnyit
pdf file Gyorsjelentés 2005.  right_arrow (1K) megnyit
pdf file Gyorsjelentés 2006.  right_arrow (1K) megnyit
pdf file Gyorsjelentés 2007.  right_arrow (1K) megnyit

Kategóriák