A magyar társadalom 2012-ben: trendek és perspektívák EU-s összehasonlításban 2012. november 22-23.

A TÁRKI Zrt. a Friedrich Ebert Stiftung budapesti irodájával közösen ingyenes, nyilvános nemzetközi konferenciát szervezett az aktuális magyarországi társadalmi és gazdasági trendekről "A magyar társadalom 2012-ben: trendek és perspektívák EU-s összehasonlításban" címmel. A konferencia a következő fő kérdéseket érintette:
  • Hogyan változott a magyar társadalom szerkezete? Milyen trendeken keresztül alakítja az emberi tőke a társadalom szerkezetét? Milyen hatást gyakorol a szociálpolitika az emberi tőke felhalmozásának folyamatára és annak és szerkezetére?
  • Melyek a családi és háztartási szerkezet alakulásának fő jellemzői?
  • Hogyan kezeli a szakpolitika az ország gazdasági sebezhetőségét, különös tekintettel az államháztartás és a családok eladósodottságára? Hogyan alakult az ország és a magyar vállalatok versenyképessége?
  • Javult-e a foglalkoztatási szint, találnak-e a magyarok elég munkalehetőséget Magyarországon, hogyan változnak a nemzetközi mobilitási trendek?
  • Hogyan változott a különböző korcsoportokhoz tartozók relatív helyzete?
  • Hogyan fejlődött a társadalmi kohézió (bizalom, társadalmi befogadás, részvétel) Magyarországon?
  • Mely társadalmi csoportok és milyen nézetek mentén járultak hozzá a politikai szélsőjobb megerősödéséhez Magyarországon?
A konferencia hangsúlyosan nemzetközi összehasonlításban vizsgálta ezeket a kérdéseket, több tanulmány EU-s összevetésben mutatja be a magyar folyamatokat. Az előadások felkért hozzászólói az adott téma elismert nemzetközi szakértői, akik az egyes előadások után valamint a konferencia végén egy panelbeszélgetés keretében összegezték a tanulmányok alapján a magyarországi helyzetről kialakult benyomásaikat. A konferencia alapját azok a tanulmányok képezik, melyek a 2013 februárjában nyomtatott formában is megjelenő, a TÁRKI által két éves rendszerességgel kiadott TÁRKI TÁRSADALMI RIPORT 2012 kötetben jelennek majd meg.

A konferencia magyar és angol nyelvű programja letölthető.

Az egyes előadások anyagai az alábbi linkeken elérhetőek:

Kolosi Tamás: Társadalmi riport készítés Magyarországon
Kolosi Tamás (TÁRKI) – Keller Tamás (TÁRKI): Megéri tanulni…? Származás, iskola, foglalkozás, kereset – utak és elágazások a rendszerváltást követően
Max Haller: Comments to presentations in Session 1: Social and economic context
Harcsa István (KSH) – Monostori Judit (KSH): Családi struktúrák az életciklusban
Oblath Gábor (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, ELTE Közgazdaságtudományi tanszék) – Palócz Éva (KOPINT-TÁRKI): Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások
Vakhal Péter (KOPINT-TÁRKI): Magyarország versenyképességének alakulása a Világgazdasági Fórum Versenyképességi Indexe alapján – okok és okozatok
Hárs Ágnes (KOPINT-TÁRKI): Munkapiaci válságok, változások, válaszok
Koltai Júlia (ELTE) – Sik Endre (TÁRKI): Határokon átnyúló munkaerő-piaci és jövedelemszerző mozgások a végeken
Medgyesi Márton (TÁRKI) – Tóth István György (TÁRKI): A jövedelmi egyenlőtlenségek hosszú távú meghatározói Magyarországon
Gábos András (TÁRKI) – Kopasz Marianna: A gyermekek jól-léte Magyarországon
Szivós Péter (TÁRKI): A magyar szociálpolitika szerepe az egyenlőtlenség alakításában: az elmúlt évtizedek trendjei
Kézdi Gábor (CEU-KTI) – Divényi János (CEU): Az alacsony foglalkoztatás okairól az 50 év feletti népességben Magyarországon. Az ösztönzők, a kognitív képességek és az egészségi állapot szerepe
Pieter Vanhuysse (Eurocentre, Vienna): Low employment among 50plussers: Is Hungary special? Why?
Keller Tamás (TÁRKI): Hat állítás az elégedettség és a materiális aspirációk kapcsolatáról
Fábián Zoltán (TÁRKI): A társadalmi kohézió jelzőszámai
Horn Dániel (KTI): Jövedelmi egyenlőtlenség és választási hajlandóság
Medgyesi Márton (TÁRKI): Egyenlőtlenségekkel kapcsolatos vélemények Magyarországon nemzetközi összehasonlításban
Bernát Anikó (TÁRKI) – Krekó Péter (Political Capital) – Juhász Attila (Political Capital) – Molnár Csaba (Political Capital): A radikalizmus és cigányellenesség gyökerei a szélsőjobb szimpatizánsai körében
Krzysztof Zagorski (Kozminski Univ. Warsaw): Hungarian society, 2012 Some remarks for discussion