Improving the capacity and usability of EUROMOD (I-CUE) (2005 - 2008)

TÁRKI was the Hungarian participant in the EU-funded I-CUE project. The project was coordinated by ISER (Institute for Social and Economic Research, UK) and the European Centre, Vienna. It aimed to start the process of expanding EUROMOD to cover 10 new Member States and to make EUROMOD easier to use. (EUROMOD is a project to develop the European tax and benefit model. Click here for the EUROMOD website).

Állam és polgárai

1996-ban Kornai János közgazdász-professzor (Harvard Egyetem, Collegium Budapest) kezdeményezésére a TÁRKI keretében (a PM és a CEU támogatásával) egy kétlépcsős kutatási program indult Az állam és polgárai címmel. A kutatás első fázisát Kornai János és az azóta elhunyt közgazdász, Csontos László (CEU Politikatudományi Tanszék) vezette. Az 1999-es második szakasz Kornai János és Tóth István György vezetése alatt zajlott. A kutatás célja annak megismerése volt, hogy az állampolgárok mekkora jövedelmet készek átengedni az államháztartás számára különböző jóléti feladatok ellátására.

A magyarországi World Internet Project (WIP) (2001-2007)

A nyolcvanas és kilencvenes évek fordulóján jelentős társadalmi és gazdasági változások mentek végbe világszerte. A kapitalista berendezkedés és a demokratikus többpártrendszer kialakítása Magyarországon - és világszerte - azzal párhuzamosan ment végbe, hogy a kapitalizmus globalizálódott: globális pénzpiacok és termelési hálózatok jöttek létre. A globalizációt, a "világfalu" kialakulását nagymértékben a digitális technológia, az információs és kommunikációs hálózatok fejlődése tette lehetővé.

EAL-NET (2005-2007)

TÁRKI was the Hungarian partner in the EAL-NET (EuroAlmaLaurea) project. Its goal was to demonstrate the economic sustainability and the viability of a new transnational eRecruitment service aimed at university graduates and businesses. The EAL system was based on a 'graduate record', which every university had already possessed for its own management and administrative purposes (personal data, student career, degree, other specialisations, etc.).

OECD Analysis

Background studies for the OECD (2003, 2005, 2007)
OECD Analysis of Income Distribution and Poverty
In October 2007, TARKI prepared a research note on income inequality and poverty in the enlarged EU. This research note used the most recent database suitable for international comparative research, the EU Community Statistics on Income and Living Conditions (EU SILC), year 2005, which was made available for research by the data use contract between Eurostat and TARKI. Analysis of income inequality and poverty was based on the methodology elaborated by OECD.

Corporate Social Responsibility (CSR) (2005-2006)

TÁRKI was the Hungarian partner in the World Bank research on Corporate Social Responsibility (CSR), which was supported by a grant from the European Commission's Directorate-General for Employment and Social Affairs. The research focused on the attitudes of the 500 biggest companies - both state and privately owned - towards the concept of CSR. The work has contributed to our understanding of CSR practices and has been important to World Bank activities supporting development in the countries of Central and Eastern Europe.

BALKANDIDE (2005-2006)

Study on Social Dimension in the Candidate Countries (BALKANDIDE)

TÁRKI was the lead contractor for this project. In addition to TÁRKI, the consortium consisted of two other institutes: the Centre for European Policy Studies (CEPS, Brussels) and the Center for Social and Economic Research (CASE, Warsaw).

Mikroszimuláció - TÁRSZIM

A gazdaság- és társadalompolitikai változások hatásainak modellezése és megértése egy átalakuló társadalomban nem könnyű feladat. Ennek alapvetően két oka van. Egyrészt a társadalmi és gazdasági környezet nagyon gyorsan változik, ezért fontos egy megfelelő döntés előkészítő és elemző eszköz megtervezése. Másrészt az átfogó és megfelelő minőségű adatállományok hiánya, valamint az államháztartási információs rendszer hiányosságai szintén nehézséget jelentenek. Ugyanakkor erős igény van a szociális reformlépések bevezetés előtti hatásvizsgálataira.

Barriers to Roma Employment (UNDP, 2005)

TÁRKI was the UNDP's Hungarian partner for its 2005 project entitled Barriers to Employment Policy Analysis. This policy-oriented research set out to identify the existing barriers to employment facing Roma, and to suggest possible short- and medium-term steps to increase the employability of Roma, relative to other groups. The same research was carried out in Slovakia and the Czech Republic.