Tárki-Unicredit Európai Társadalmi Jelentés

A TÁRKI bemutatta az Európai Társadalmi Jelentést, amelyet az UniCredit Bank támogatásával készített. A vizsgálat egyik újdonsága, hogy az Európai Unió országainak lakosságát mint egységes társadalmat mutatja be.

Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure (AHEAD) (2004-2008)

TÁRKI was Hungary's representative in the policy-oriented research Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure (AHEAD). The project sought to refine the existing estimates of the links between reported states of health and use of medical services. As well as looking at the effects of ageing on health care, the research considered the link between health expenditure and fertility rates, and the demands placed on health services by non-native populations. Particular attention was paid to the cost of care near death.

Higher Education as a Generator of Strategic Competences (HEGESCO) (2007-2008)

The Higher Education as a Generator of Strategic Competences (HEGESCO) project addressed two broad questions: (a) which competences do higher education graduates require in order to be better equipped for labour demand and active citizenship? and (b) how should higher education institutions develop these competences? 

PENMICRO (2008)

Monitoring pension developments through micro socio economic instruments based on individual data sources: feasibility study (PENMICRO), commissioned by the European Commission’s Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 

Improving the capacity and usability of EUROMOD (I-CUE) (2005 - 2008)

TÁRKI was the Hungarian participant in the EU-funded I-CUE project. The project was coordinated by ISER (Institute for Social and Economic Research, UK) and the European Centre, Vienna. It aimed to start the process of expanding EUROMOD to cover 10 new Member States and to make EUROMOD easier to use. (EUROMOD is a project to develop the European tax and benefit model. Click here for the EUROMOD website).

Állam és polgárai

1996-ban Kornai János közgazdász-professzor (Harvard Egyetem, Collegium Budapest) kezdeményezésére a TÁRKI keretében (a PM és a CEU támogatásával) egy kétlépcsős kutatási program indult Az állam és polgárai címmel. A kutatás első fázisát Kornai János és az azóta elhunyt közgazdász, Csontos László (CEU Politikatudományi Tanszék) vezette. Az 1999-es második szakasz Kornai János és Tóth István György vezetése alatt zajlott. A kutatás célja annak megismerése volt, hogy az állampolgárok mekkora jövedelmet készek átengedni az államháztartás számára különböző jóléti feladatok ellátására.

A magyarországi World Internet Project (WIP) (2001-2007)

A nyolcvanas és kilencvenes évek fordulóján jelentős társadalmi és gazdasági változások mentek végbe világszerte. A kapitalista berendezkedés és a demokratikus többpártrendszer kialakítása Magyarországon - és világszerte - azzal párhuzamosan ment végbe, hogy a kapitalizmus globalizálódott: globális pénzpiacok és termelési hálózatok jöttek létre. A globalizációt, a "világfalu" kialakulását nagymértékben a digitális technológia, az információs és kommunikációs hálózatok fejlődése tette lehetővé.

EAL-NET (2005-2007)

TÁRKI was the Hungarian partner in the EAL-NET (EuroAlmaLaurea) project. Its goal was to demonstrate the economic sustainability and the viability of a new transnational eRecruitment service aimed at university graduates and businesses. The EAL system was based on a 'graduate record', which every university had already possessed for its own management and administrative purposes (personal data, student career, degree, other specialisations, etc.).

OECD Analysis

Background studies for the OECD (2003, 2005, 2007)
OECD Analysis of Income Distribution and Poverty
In October 2007, TARKI prepared a research note on income inequality and poverty in the enlarged EU. This research note used the most recent database suitable for international comparative research, the EU Community Statistics on Income and Living Conditions (EU SILC), year 2005, which was made available for research by the data use contract between Eurostat and TARKI. Analysis of income inequality and poverty was based on the methodology elaborated by OECD.