Improving the capacity and usability of EUROMOD (I-CUE) (2005 - 2008)

TÁRKI was the Hungarian participant in the EU-funded I-CUE project. The project was coordinated by ISER (Institute for Social and Economic Research, UK) and the European Centre, Vienna. It aimed to start the process of expanding EUROMOD to cover 10 new Member States and to make EUROMOD easier to use. (EUROMOD is a project to develop the European tax and benefit model. Click here for the EUROMOD website).

Consortium of Household Panels for European Socioeconomic Research (CHER) (2000 - 2003)

The main work of the consortium was to create the comparative micro database of CHER, which contains comparable variables transformed according to a common plan and was built by using standardized international classifications where available. 
Information in these files are available 
(a) for households and individuals on the micro level, 
(b) for single years and 
(c) as longitudinal information, all of them linked to macro and institutional data. 

Child Poverty (2008-2009)

Researchers: István György Tóth, Péter Szivós, András Gábos, Anikó Bernát, Marianna Kopasz, Márton Medgyesi

World Bank Poverty Assessment (1998-2001)

TÁRKI produced a background study for the 1998 World Bank Poverty Assessment review of Hungary. The paper was part of a project that had three different elements. First, a new release of all the completed waves of the Hungarian Panel Study was prepared and, after it was supplemented by a new, comprehensive weighting system, this was handed over to the World Bank research team as the empirical foundation for their research. Second, a comprehensive overview was drawn up of longitudinal poverty trends in Hungary.

OECD Analysis

Researchers: Márton Medgyesi, Péter Hegedűs
Background studies for the OECD (2003, 2005, 2007)
OECD Analysis of Income Distribution and Poverty

Magyar Háztartás Panel (1992-1997)

A Magyar Háztartás Panel vizsgálat a BKE Szociológiai Tanszékének, a Központi Statisztikai Hivatalnak és a Tárkinak közös kutatása volt, és mint sok minden más, ez is Andorka Rudolf köpönyegéből bújt elő. A kutatás során (1992-1997) évente egy adatfelvételre került sor. A kutatás fő célja a posztkommunista átalakulás társadalmi gazdasági hatásainak felmérése volt. Főbb témakörök: jövedelmi egyenlőtlenségek, munkaerőpiac, munkanélküliség, a magánszektor térnyerése, megtakarítások, fogyasztás, elégedettség, anómia, pártpreferenciák.

 

Kutatás magyar társadalom értékszerkezetéről

A Tárki 2009-ben és 2013-ban kutatást végzett arról, hogy miképpen néz ki a magyar társadalom értékszerkezete. 2009-ben a kutatási eredmények alapján megállapítottuk, hogy értékválasztásaink és preferenciáink tekintetében Magyarország a nyugati keresztény kultúrkör szélén, egy zárt, magába forduló társadalomként helyezik el. Ezen túl kimutattuk, hogy a magyar társadalom értékszerkezetét alacsony szintű bizalom jellemzi, felemás attitűdjeink vannak a normakövetést és normaszegéseket illetően, és meghatározó a paternalizmus és az igazságtalanságérzet.