Kutatás az önkormányzatokról

A TÁRKI Önkormányzat-projektje egy önkitöltésre alkalmas, egyszerű kérdőív évenkénti megismétlésén alapul. A projekt induló adatbázisa egy 1995-ben, 1997-ben és 1998-ban alkalmazott közel azonos kérdőív volt, amellyel olyan jelenségeket vizsgáltunk (pl. feketegazdaság elterjedtsége vagy a külföldiek területi elhelyezkedése), melyekről nem állt rendelkezésre más információ.

A kérdőívet rendszerint az összes település kb. harmada küldi vissza. A visszakapott kérdőíveket három olyan dimenzió (régió, településtípus és az állandó lakosok száma) szerint súlyozzuk – a KSH önkormányzati adatok alapján-, amelyek minden önkormányzattal kapcsolatos szociológiai elemzésben szerepet játszanak. Az ily módon súlyozott válaszok az ország összes települését reprezentálják.

A Belügyminisztériummal és a Nyílt Társadalom Alapítvány LGI Projectjével kötött megállapodások keretében 1999-ben egy, 2000-ben két újabb adatfelvételre kerül sor. Ezek a középtávú megállapodások lehetővé teszik, hogy rendszeresen ismétlődő kérdésblokkok segítségével vizsgáljuk az önkormányzatok költségvetési magatartását, gazdasági várakozásait, stb. Minden évben speciális kérdésblokkokat helyezünk el a kérdőíveken. Ezek részben alkalmazott jellegűek, részben olyan tudományos problémák vizsgálatát teszik lehetővé, amelyeket más adatbázisból nem lehetne megválaszolni.

Eddigi megbízóink a következők voltak:

  • British Know-How Fund
  • ENSZ Menekültügyi Főbiztossága
  • Gazdasági Minisztérium
  • holland kormány
  • Magyar Nemzeti Bank
  • MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
  • TÁRKI Zrt.
  • TÖOSZ

Az adatbázis longitudinális felépítésű, tehát minden új hullám csatlakozik a korábbiakhoz. Ezen kívül arra törekszünk, hogy az adatbázishoz hozzáillesszünk más önkormányzati adatbázisokat is.

Jelentések

2004. januárban készült el a Jelentés. A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2003 őszi adatfelvétele, mely honlapunkról letölthető.
2003 tavaszán készült el a Jelentés TÁRKI önkormányzati kutatás 2002 őszi felvételéről, mely a Belügyminisztérium Önkormányzati Tájékoztató 2003/4. számában és olvasható a TÖOSZ honlapján is. Honlapunkról a jelentés egyetlen pdf állományként letölthető.

 


További információkért a témavezetőhöz, Sik Endréhez fordulhat.