Jóléti rendszerek reformja

A kilencvenes évek második felében a TÁRKI több kutatásában foglalkozott az átalakuló jóléti rendszerrel. Az egymáshoz lazán kapcsolódó kutatási programokban három problémakört vizsgáltunk kiemelten. Egyrészt folyamatosan vizsgáltuk és vizsgáljuk az állampolgárok jóléti ellátásokkal és adókkal kapcsolatos általános ismereteit és preferenciáit. Emellett a reformok kezdeteitől nyomon követjük a nyugdíjpénztárak tagságának létszámát és jellemzőit. A nyugdíjrendszer vizsgálatán belül a generációk közötti elosztás általánosabb kérdéseivel is foglalkozunk. A harmadik, TÁRKI által vizsgált terület az egészségügy finanszírozásának kérdésköre. Ennek keretében elemzéseket végeztünk többek között az egészségbiztosítás lehetséges reformjával kapcsolatos állampolgári véleményekről valamint a hálapénz-rendszer működéséről.
2002-ben az Európai Unió bizottsága által felkért kölni GVG megbízásából a TÁRKI átfogó országtanulmányt készített a magyar jóléti rendszerről, különös hangsúllyal a nyugdíjrendszer, a társadalmi kirekesztettség és az egészségügy problémájára.

Letölthető tanulmányok:
» Gál Róbert Iván: Az önkéntes nyugdíjpénztárak piaca
» Szivós Péter – Tóth István György: A jóléti támogatások és a szegénység Magyarországon, 1992-1997
» Medgyesi Márton – Sági Matild – Szivós Péter: A harmadik kor: Az idősek jövedelmi helyzete és lakáskörülményei
» Bognár Géza – Gál Róbert Iván – Kornai János: Hálapénz a magyar egészségügyben
» Janky Béla: A magánnyugdíj-pénztárak tagsága
» Janky Béla: Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény, 2000. december
» Janky Béla: Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat I. kötet, 2001. március
» Janky Béla: Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet, 2001. április
Angol nyelvű ország tanulmány az Európai Bizottság honlapjáról: "Social Protection in Hungary

Kategóriák