Jóléti állammal és szociálpolitikával kapcsolatos attitűdök az EU tagországaiban – a Tárki vezetésével készült elemzés az Európai Bizottság számára

Elkészült az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális Ügyek és Társadalmi BefogadásI Főigazgatósága megbízásából az Európai Unió polgárainak a szociális védelemmel kapcsolatos preferenciáiról szóló kutatás, “Attitudes towards adequacy and sustainability of social protection systems in the EU” címmel. A tanulmány a Tárki, az Applica (Brüsszel, konzorciumvezető), a Leuveni Egyetem és a Tilburgi Egyetem kutatói közreműködésével készült, Tóth István György vezetésével. 
Az értekezés szakpolitikai vonatkozású bizonyítékokat összegyűjtve számol be arról, hogy milyen típusú társadalmi szerződéseket részesítenek előnyben az Európai Unió polgárai. A dokumentum áttekinti azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a szociális védelem és a társadalmi szolidaritás iránti igényt, és feltárja a további EU-szintű szolidaritás és védelem támogatási lehetőségeit. A tanulmány teljes szövegét és az egyes összefoglalókat itt lehet letölteni. 
 

dg