Inkluzív fejlesztési stratégiák az élethosszig tartó tanuláshoz KIDS4ALLL (2021-2024)

A projekt célja migráns és roma gyerekek beilleszkedési nehézségeinek kezelése egy pilot koncepció megvalósításával, amely egy tanulási módszert és tanulási környezetet tanulmányoz formális nem formális és informális oktatási környezetben. 

A KIDS4ALLL tanulási módszer az ismeretszerzésre, a készségképzésre és a szemléletátadásra helyezi a hangsúlyt, annak érdekében, hogy az élethosszig tartó tanulás know-how-ját egy együttműködésen alapuló és kreatív tanulási folyamat segítségével adja át. A gyerekek, különösképpen a roma és migráns gyerekek, illetve a pedagógusok oktatási igényei alapján a projekt három kulcsfontosságú inkluzív fejlesztési stratégiát fogalmaz meg, amelyek az élethosszig tanulást segítik: 

  • A nyolc kulcsfontosságú LLL területhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításának, fenntartásának és fejlesztésének támogatása; 
  • A pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése az inkluzív részvételen alapuló oktatás, képzés és interkulturális párbeszéd elősegítésére; 
  • Az egyenrangú, együttműködésen alapuló élethosszig tartó tanulás koncepciójának tesztelése (a tanulók irányított párosításával). 

A tanuláshoz biztosított offline és online eszközök is a projekt céljait hivatottak elősegíteni. 
A KIDS4ALLL projekt csapata kilenc országban (ebből három nem EU-tagország) tervezi megvalósítani a pilot koncepciót, amellyel a célcsoport kb. ezer tagját érik el. A projektet megvalósító konzorcium tagjai között vannak tudományos intézmények, civil szervezetek és politikai döntéshozók nyolc EU és három nem EU országból. A projekt tanácsadó testülete további hat országot fed le Európában és azon túl. A konzorciumot a Torinói Egyetem koordinálja. 

A megvalósításban a Tárki magyar partnere a Motiváció Egyesület, amely két tanodát működtet hátrányos helyzetű gyerekek számára, Szegeden és Balástyán.