Hírek

Találkozó a Helyi Érintettek Bizottságával

A EUROSHIP projekt keretében 2020. szeptember 2-án sor került a Helyi Érintettek Bizottságának első találkozójára. A Bizottság tagjai Joó Kinga (Nagycsaládosok Országos Egyesülete), Pordán Ákos (Kézenfogva Alapítvány) és Rozgonyi-Horváth Ádám (Máltai Szeretetszolgálat). A találkozó során Gábos András kollégánk bemutatta a projektet, illetve részletezte a Tárki és a Bizottságot alkotó civil szervezetek szerepét. Többek között számítunk a szervezetek segítségére a kutatási eredményekkel és ajánlásokkal kapcsolatos visszajelzésekben, illetve a projektben elkészítendő életinterjúk alanyainak kiválasztásában. Beszélgettünk a kutatás módszertanáról és megválaszoltuk a szervezetek képviselőiben felmerült kérdéseket. A projekt során két további hasonló találkozót tervezünk. 

TÁRKI Könyves Kutatás 2020

Az elmúlt hónapokban a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet "TÁRKI Könyves Kutatás 2020" címmel kutatást végzett.
Országos reprezentatív mintán és online kérdőívvel vizsgáltuk a könyvolvasási és könyvvásárlási szokásokat a felnőttek (18 év felettiek) körében. A kutatás a PIÜ (Petőfi Irodalmi Ügynökség) anyagi és a MKKE (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése) szakmai támogatásával valósult meg. Minden válaszadónak és kitöltőnek köszönjük az együttműködését! A kutatás összefoglalója itt elérhető.

SAJTÓSZEMLE

Tanulmány az IPOLIS bővítéséről

Az InGRID-2 projekt egyik fontos célkitűzése az IPOLIS (Integrated Poverty and Living Conditions Indicator System) bővítése - a jelenleg elérhető gyermekek, fiatalok és idős személyek mellett - további társadalmilag sérülékeny csoportok adataival. Ezen csoportok a fogyatékossággal élő emberek, valamint a migránsok és a migráns hátterű emberek. A romák és az intézményi népesség esetében erre csak később, az adatinfrastruktúra megfelelő fejlesztését követően kerül sor.

KÉRDEZŐBIZTOSOKAT keresünk GYŐRBE

A TÁRKI-val kérdőíves kutatások adatfelvételi munkáira szerződött, adatfelvételt irányító területi instruktorok keresnek kérdezőbiztosokat az ország számos településén, jelenleg Győrben. 18 évet betöltött, legalább középfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket várunk, akik szeretnék idejüket maguk beosztani, jó kapcsolatteremtő képességgel és megfelelő kitartással rendelkeznek, határozott fellépéssel bírnak. Számítógépes ismeret, saját notebook és gépkocsi előnyt jelent. Jelentkezni karrier@tarki.hu email címen folyamatosan lehet önéletrajz és motivációs levél elküldésével.

Hogyan viszonyul egymáshoz a liberalizmus, az illiberalizmus és a despotikus diktatúra?

Az 1683-ban alapított nemzetközi tudományos kiadó, a Brill, 2002-ben indított „Comparative Sociology” c. sorozatának 19. kötetében jelent meg igazgatósági tagunk, Szelényi Iván Mihályi Péterrel közösen írt tanulmánya "The Two Forms of Modern Capitalism: Liberal and Illiberal States" címmel. A cikk a liberalizmus, az illiberalizmus és a despotikus diktatúra összefüggéseit vizsgálva azt a következtetést vonja le, hogy mindaddig, amíg egy illiberális rezsim minimális jogi garanciát nyújt a kapitalista vállalkozások számára, egy kapitalista rendszerhez idomul. Egy despotikus diktatúrában ez elképzelhetetlen.

Megjelent az országjelentés a Gyermekek az iskolában: Jóllét és azon túl című kutatásból

A TÁRKI-ban folyó Gyermekek az iskolában: Jóllét és azon túl című kutatás újabb fontos állomásához érkezett. A kutatás a gyermekek szubjektív jóllétét vizsgálja családi, iskolai és lakóhelyi közegben; célcsoportját a közoktatásban tanuló 8, 10 és 12 éves gyerekek alkotják. A kutatás egy nemzetközi vizsgálat az International Survey of Children’s Wellbeing (ISCWeB) keretében valósul meg, annak 3. hullámához kapcsolódva. Az adatfelvételre 2019 tavaszán került sor; 75 iskolában 1032 fő 8 éves, 1043 fő 10 éves és 1001 fő 12 éves tanuló töltötte ki a nemzetközi kérdőív magyar változatát.

Bővül az IPOLIS

Az IPOLIS (Szegénység és Életkörülmények Indikátorok Integrált Rendszere) a sérülékeny társadalmi csoportok közül jelen állapotában a gyerekek, fiatalok és idősek adatait tartalmazza. A jelenleg zajló munka során ez kiegészül a fogyatékkal élők és migránsok, migráns hátterűek adataival. Kollégánk, Gábos András rövid feljegyzése áttekintését ad a munkához kapcsolódó adatvizualizációs és honlapfejlesztési lépésekről. 

Megjelent az InGRID-2 kutatási eredménye: “Social status inequalities in child poverty in the European Union”

A tanulmány a szülői háttér és a gyermekszegénység, illetve a gyermekek anyagi életkörülményei közötti kapcsolatot elemzi az EU tagországaiban. Szintén vizsgálja a gazdasági válság során és azt követő időszakban jellemző változásokat, mintázatokat. Az eredmények azt mutatják, hogy az EU tagállamain belül jelentős különbségeket lehet felfedezni, attól függően, hogy milyen szegénységi koncepció mentén és milyen mérőszámok használatával elemzik a tendenciákat. A tanulmányt kollégánk, Gábos András szerkesztette. András más kutatókkal közreműködve a tanulmány megírásában is részt vett.