Hírek

Már regisztrálhat a “Social Monitoring and Reporting in Europe” online konferenciára

A European Network of Social Reporting tagjaként a Tárki a "Social Monitoring and Reporting in Europe" című konferenciasorozat 15. rendezvényére hívja fel az érdeklődők figyelmét. Az “Increasing divergence and changing social trends in Europe? Longer-term developments and consequences of the pandemic” című konferenciához idén online lehet csatlakozni. Regisztrációhoz kérjük, kattintson ide

Elkészült az Euroship projekt első tanulmánya

A projekt első tanulmányának célja értékelni az Európai Bizottság által használt azon indikátorok megbízhatóságát és érvényességét, amelyek segítségével követik nyomon a szegénység és társadalmi kirekesztettség területein történő fejleményeket. Annak érdekében, hogy megbízható mutatókat tudjanak biztosítani a különböző kiszolgáltatott csoportok szintjén Európa-szerte, a szerzők értékelik a legfontosabb adatforrások minőségét és alkalmasságát. Szintén céljuk beazonosítani az országok közötti és időbeli összehasonlító elemzések esetleges akadályait, beleértve az Európai Statisztikai Hivatal (Eurostat) és a nemzeti statisztikai hivatalok tapasztalatait.

Megjelent Bernát Anikó cikke az Economic and Social Perspectives on European Migration című könyvben

A nemrégiben megjelent könyv migrációs kérdések széles skáláját tárgyalja európai kontextusban. Európa-szerte elemzi a migrációs áramlatok társadalmi-gazdasági következményeit, kiemelve egyes emblematikus Európai országokat. A könyv három részre oszlik. Az első rész a migránsok és a befogadó országban zajló integrációs folyamatok közötti feszültséggel foglalkozik. A második rész azt elemezi, hogy a migráció milyen hatással van a befogadó ország gazdasági szerkezetére, míg a harmadik rész a bevándorlók társadalmi-gazdasági integrációjának változó mértékét vizsgálja. Bernát Anikó cikke az első részben található.

Elkészült az UPLIFT projekt szakirodalmi összefoglalója

AZ UPLIFT projekt célja, hogy megértse a városi társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődéséhez vezető folyamatokat, és az ezekre a folyamatokra adott társadalompolitikai válaszokat. Ez a jelentés összefoglalja az egyenlőtlenséggel kapcsolatos legfontosabb társadalomtudományi fogalmakat, elméleteket és vitákat. A sikeres társadalompolitikai beavatkozás feltétele, hogy  sikerüljön megérteni az egyenlőtlenségek mozgatórugóit és azt, hogy azok mivel függenek össze. A szakirodalmi áttekintés szerepe az UPLIFT projekt elméleti keretének felvázolása volt.

Kerettanulmány az európai társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségekről

A tanulmány célja átfogó képet adni az európai egyenlőtlenségekről. A tanulmány első részében a szerzők beazonosítják az európai egyenlőtlenségek fő mozgatórugóit, illetve megvizsgálják, hogy ezek hogyan hatnak a fiatal, 15-29 év közötti generációra. Bizonyítékot keresnek ezen tényezők hatásaira, különösképpen a 2008-2009-es válságot követő időkben. A tanulmány második részének célja az európai nagyvárosok tipológiájának kidolgozása, a versenyképességhez és a társadalmi kohézióhoz kapcsolódó változók alapján.

Atlasz készült az európai társadalmi egyenlőtlenségekről

A tanulmány célja, hogy bemutassa a gazdasági válság, illetve a válságot követő fellendülés évei alatt az európai társadalmi egyenlőtlenségek helyzetét és alakulását. Az elemzés középpontjában az UPLIFT projekt elsődleges célcsoportja, a városi fiatal népesség (a 15 és 29 év közöttiek) áll. Az ország és régiószintű vizsgálatok megmutatják a régiók közötti különbségeket és a régiókon belüli egyenlőtlenséget.

Polányi Díj 2020

Polanyi dij

Szelényi Ivánt és Mihályi Pétert a Magyar Szociológiai Társaság Polányi díjjal tüntette ki a legjobbnak ítélt hazai szociológiai könyv kategóriában. A mű címe: Rent-Seekers, Profits, Wages and Inequality, The Top 20%, 2019, Palgrave Macmillan. Gratulálunk!

Jóléti állammal és szociálpolitikával kapcsolatos attitűdök az EU tagországaiban – a Tárki vezetésével készült elemzés az Európai Bizottság számára

Elkészült az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális Ügyek és Társadalmi BefogadásI Főigazgatósága megbízásából az Európai Unió polgárainak a szociális védelemmel kapcsolatos preferenciáiról szóló kutatás, “Attitudes towards adequacy and sustainability of social protection systems in the EU” címmel. A tanulmány a Tárki, az Applica (Brüsszel, konzorciumvezető), a Leuveni Egyetem és a Tilburgi Egyetem kutatói közreműködésével készült, Tóth István György vezetésével. 

Egyre kevésbé dőlünk be a hamisítóknak

A magyar lakosságnak csak a 11 százaléka vásárolt az elmúlt egy évben hamis termékeket, azonban a magyarok egyre kisebb hányada ismeri fel azok egészségkárosító hatását, és a hamisított árucikket vásárlók felelősségre vonásáról is enyhébben vélekednek – derült ki a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) és Tárki legfrissebb éves fogyasztói kutatásából.