Hírek

Új online InGRID-2 események a közeljövőben

2021. június 9-10-én online kerül megrendezésre az “Innovative strategies to study education and care in a European perspective” című szakértői workshop. A résztvevők megvitatják az adatok és mutatók hiányosságait, valamint kutatási stratégiákat dolgoznak ki a közszolgáltatások kulcsfontosságú indikátorainak hiányosságainak megszüntetése érdekében. Szintén téma lesz az új összehasonlító indikátorok kidolgozásához szükséges adatgyűjtési törekvések, valamint a legújabb kutatási eredmények. 
A wokshopra olyan kutatók és döntéshozók jelentkezését várják, akik szegénység, az egyenlőtlenségek és a közszolgáltatások területein tevékenykednek. 

Pioneered projektindító

2021. március 24-én megtartották a Pioneered projektindító találkozóját. Az online megbeszélés során a résztvevők megismerhették a projektben résztvevő partnereket, részletesen tanulmányozták az egyes munkacsomagokat, illetve a járulékos adminisztratív feladatokat, majd egyeztették a projekt első évének tennivalóit. 

“Social Monitoring and Reporting in Europe” konferencia

2021. március 9-én lezajlott a tizenötödik “Social Monitoring and Reporting in Europe” konferencia. A konferenciasorozat idei eseménye online került megrendezésre, ahol az előadók a pandémia hosszútávú következményeinek témáját járták körbe. 

A különböző neves európai egyetemekről és intézetekből érkezett előadók izgalmas prezentációi letölthetőek a konferenciasorozat weboldaláról

ROMA KUTATÁS 2020-2021

Jelenleg zajlik a Roma Kutatás 2020-2021 című kutatásunk, melyet az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) megbízásából végzünk. A 10 európai országban zajló kutatás 8400 roma személy részvételével a romákat támogató szakpolitikák alakításának elősegítésére. Célja, hogy megértse a romák életét, és a következő témákban tartalmaz kérdéseket: Jelenlegi élethelyzet és életminőség; Egészségügy; Munka; A jogok ismerete; Intézményekbe vetett bizalom. A kutatásból származó adatok a szakpolitikai döntéshozókat abban fogják segíteni, hogy célzottabb törvényeket és politikákat dolgozzanak ki a romák integrációjának javítása érdekében. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) független, tényeken alapuló tanácsadást nyújt az uniós intézmények és a nemzeti szakpolitikai döntéshozók számára.

Új tanulmány a Kelet-Közép Európai országok fejlődéséről kollégáink tollából

Kollégáink, Tóth István György és Medgyesi Márton írtak egy áttekintést arról, hogy miképpen alakult tíz Kelet-Közép Európai ország fejlődése a rendszerváltozás óta - gazdasági növekedés, munkaerőpiac, egyenlőtlenségek és néhány jóléti indikátor tekintetében. A tanulmány az Oxford University Press által kiadott Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality c. kötetben jelent meg. További információkért a könyvről kattintson
 

Már regisztrálhat a “Social Monitoring and Reporting in Europe” online konferenciára

A European Network of Social Reporting tagjaként a Tárki a "Social Monitoring and Reporting in Europe" című konferenciasorozat 15. rendezvényére hívja fel az érdeklődők figyelmét. Az “Increasing divergence and changing social trends in Europe? Longer-term developments and consequences of the pandemic” című konferenciához idén online lehet csatlakozni. Regisztrációhoz kérjük, kattintson ide

Elkészült az Euroship projekt első tanulmánya

A projekt első tanulmányának célja értékelni az Európai Bizottság által használt azon indikátorok megbízhatóságát és érvényességét, amelyek segítségével követik nyomon a szegénység és társadalmi kirekesztettség területein történő fejleményeket. Annak érdekében, hogy megbízható mutatókat tudjanak biztosítani a különböző kiszolgáltatott csoportok szintjén Európa-szerte, a szerzők értékelik a legfontosabb adatforrások minőségét és alkalmasságát. Szintén céljuk beazonosítani az országok közötti és időbeli összehasonlító elemzések esetleges akadályait, beleértve az Európai Statisztikai Hivatal (Eurostat) és a nemzeti statisztikai hivatalok tapasztalatait.

Megjelent Bernát Anikó cikke az Economic and Social Perspectives on European Migration című könyvben

A nemrégiben megjelent könyv migrációs kérdések széles skáláját tárgyalja európai kontextusban. Európa-szerte elemzi a migrációs áramlatok társadalmi-gazdasági következményeit, kiemelve egyes emblematikus Európai országokat. A könyv három részre oszlik. Az első rész a migránsok és a befogadó országban zajló integrációs folyamatok közötti feszültséggel foglalkozik. A második rész azt elemezi, hogy a migráció milyen hatással van a befogadó ország gazdasági szerkezetére, míg a harmadik rész a bevándorlók társadalmi-gazdasági integrációjának változó mértékét vizsgálja. Bernát Anikó cikke az első részben található.

Elkészült az UPLIFT projekt szakirodalmi összefoglalója

AZ UPLIFT projekt célja, hogy megértse a városi társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődéséhez vezető folyamatokat, és az ezekre a folyamatokra adott társadalompolitikai válaszokat. Ez a jelentés összefoglalja az egyenlőtlenséggel kapcsolatos legfontosabb társadalomtudományi fogalmakat, elméleteket és vitákat. A sikeres társadalompolitikai beavatkozás feltétele, hogy  sikerüljön megérteni az egyenlőtlenségek mozgatórugóit és azt, hogy azok mivel függenek össze. A szakirodalmi áttekintés szerepe az UPLIFT projekt elméleti keretének felvázolása volt.

Kerettanulmány az európai társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségekről

A tanulmány célja átfogó képet adni az európai egyenlőtlenségekről. A tanulmány első részében a szerzők beazonosítják az európai egyenlőtlenségek fő mozgatórugóit, illetve megvizsgálják, hogy ezek hogyan hatnak a fiatal, 15-29 év közötti generációra. Bizonyítékot keresnek ezen tényezők hatásaira, különösképpen a 2008-2009-es válságot követő időkben. A tanulmány második részének célja az európai nagyvárosok tipológiájának kidolgozása, a versenyképességhez és a társadalmi kohézióhoz kapcsolódó változók alapján.