Hírek

Megjelent az InGRID-2 kutatási eredménye: “Social status inequalities in child poverty in the European Union”

A tanulmány a szülői háttér és a gyermekszegénység, illetve a gyermekek anyagi életkörülményei közötti kapcsolatot elemzi az EU tagországaiban. Szintén vizsgálja a gazdasági válság során és azt követő időszakban jellemző változásokat, mintázatokat. Az eredmények azt mutatják, hogy az EU tagállamain belül jelentős különbségeket lehet felfedezni, attól függően, hogy milyen szegénységi koncepció mentén és milyen mérőszámok használatával elemzik a tendenciákat. A tanulmányt kollégánk, Gábos András szerkesztette. András más kutatókkal közreműködve a tanulmány megírásában is részt vett.

Megjelent az InGRID2 kutatási jelentése: “Research infrastructure gaps report Central and Eastern Europe”

A jelentés bemutatja a közép- és kelet-európai adatállományok és kutatási infrastruktúrák hiányosságait, valamint elemzi az ezen hiányosságok kiküszöböléséhez kapcsolódó akadályokat és kihívásokat. Emellett két esettanulmány kerül bemutatásra, az egyik a magyarországi veszélyeztetett társadalmi csoportok, míg a másik a lengyelországi munkakörülmények adatainak hiányosságaira fókuszál. A jelentést társszerzője kollégánk, Gábos András.

Euroship projektindító találkozó

2020. február végén megtartották az EUROSHIP projektindító találkozóját. A találkozó során a résztvevők megismerhették egymást és megvitatták a projekt során elvégzendő feladatokat és a végrehajtáshoz szükséges következő lépéseket. A két nap során az európai munkaügyi és közösségi civil szervezetek, illetve kutatók élénk vitákat folytattak arról, hogy az EU és a tagállamok milyen kihívásokkal néznek szembe az európai társadalmi szakadékok csökkentése terén. 

ship

Jelentkezési lehetőség workshopra: Kísérleti módszertanok a szociálpolitikai kutatásokban: Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek és Veszélyek

A jelentkezés határideje: 2020. május 31. 
Elfogadott jelentkezések kihirdetése: 2020. június 30. 

Mikor: 2020. szeptember 10-11. 
Hol: Stockholm, Svédország 

A kísérleti és kvázi-kísérleti módszertanok egyre népszerűbbek a szociálpolitikai kutatásokban, ezzel is követve azt az általános trendet a mikroökonomiában és a szociológiában, amely előtérbe helyezi a szociológiai kísérleteket, mint az ok-okozati összefüggések tanulmányozásának fő eszközét. Egy jól körbehatárolt kísérlet előnyei megkérdőjelezhetetlenek. Ugyanakkor hátrányai is vannak a mérhetőség, általánosíthatóság, heterogenitás, illetve a a szociálpolitikai programok összetettsége, valamint a politikai és etikai valóság szempontjából is. 

Mit tudunk a nem válaszolókról?

Lezárult a Tárki kutatása a személyes megkérdezésre épülő adatfelvételek elérési problémáiról és ennek következményeiről. 

A csökkenő válaszadás szektortól és kutatási céltól függetlenül okoz problémát a társadalmat kutatók számára, Magyarországon és nemzetközileg egyaránt. A Tárki kutatása a „miért”-eket, a „hogyan”-okat és a különböző hatásokat elemzi.  Részleteket IDE kattintva tudhat meg. 

Gábos András és Tóth István György elemzése a gyermekek helyzetéről az Esély-ben

A tanulmány a pénzügyi és gazdasági válságnak a hazai gyermekszegénységre gyakorolt hatását elemezve megállapítja, hogy a gyermekszegénység növekedése a válság első szakaszában (2007–2010) elsősorban a munkaerő-piaci folyamatok  hatására történt, míg a készpénzes támogatások csökkentették a negatív hatások nagyságát. Ezzel szemben a második szakaszban (2010–2013) a munkaerő-piaci folyamatok javulásnak indultak, míg a regresszív szociálpolitikai rendszer felé való elmozdulás hozzájárult a szegénységi ráta megnövekedéséhez a szegénységcsökkentését célzó pénzbeli juttatások csökkentésén keresztül.

Újabb elismerés a Tárkinak

Idén a Tárki Zrt. által kiadott Társadalmi Riport sorozat kapta a Bezerédj díjat. A Bezerédj díjat a magyarországi és a határainkon túl élő magyar művészeti és tudományos élet kiválóságai jutalmazására alapította Dr. Bezerédj Zoltán 1993-ban. 2019-ben neves kutatók és művészek után, a kuratórium a Társadalmi Riport sorozatnak ítélte oda a megtisztelő elismerést.
A díjat a kuratórium elnöke, Bezerédi Zoltán adta át.

Díj