Háztartás Monitor

A kutatási témák tekintetében a Háztartás Monitor kutatás a Magyar Háztartás Panel utódja. A Háztartás Monitor vizsgálat sorozat 1998-ban kezdődött el, miután a Magyar Háztartás Panel (1992-1997) véget ért. A Háztartás Monitor longitudinális keresztmetszeti háztartásvizsgálat. A vizsgálat központjában a munkaerőpiac és a jövedelmek témái állnak, de e mellett a fogyasztás, a vagyon, a megtakarítás, a gazdasági várakozások, attitűdök, a társaskapcsolatok, valamint a politikai pártválasztás és a vallási hovatartozás is a vizsgálat tárgya volt. A kutatást több kormányzati és állami szerv valamint magán intézmény támogatta kutatási megrendelésével.

Lezárult a „Makro sokkok - mikro válaszok: sikeres és sikertelen háztartási alkalmazkodás a válság idején Magyarországon - A TÁRKI Háztartás Monitor kutatás” c. vizsgálat

A kutatás dokumentációja és eredményei itt találhatók.

Megjelent a TÁRKI Háztartás Monitor sorozat legújabb, 2014. őszi adatfelvételét feldolgozó jelentése

A teljes kötet letölthető. (pdf, 6MB)
meghívó
sajtóanyag
sajtóvisszhang
prezentáció

Megjelent a TÁRKI Monitor jelentések 2012 "Egyenlőtlenség és polarizálódás a magyar társadalomban" címmel

A teljes kötet letölthető. (pdf, 9MB)

Jövedelemegyenlőtlenség és szegénység Magyarországon 2009 - Háztartás Monitor 2009

Újabb hullámmal bővül a TÁRKI Háztartás Monitor Jelentések sorozata. A 2010. februári felvétel adatai alapján elkészült legújabb jelentés "Jövedelemegyenlőtlenség és szegénység Magyarországon, 2009" címmel jelent meg, amely innen tölthető le.

Köz, teher, elosztás - Háztartás Monitor 2008

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a 2007. őszi felvétel adatai alapján elkészült a TÁRKI Háztartás Monitor Jelentések sorozat legújabb jelentése KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS címmel. A megjelent kötet bemutatójára és legfontosabb megállapításainak rövid ismertetésére 2008. március 12-én került sor. Főbb megállapításaink és a bemutató prezentáció után a kötet is letölthető.
TÁRKI Háztartás Monitor 2008 bemutató (Gellért Szálló, 2008. március 12.) (ppt, 391 KB)
Főbb megállapításaink (pdf, 120 KB)
TÁRKI Háztartás Monitor 2008 teljes kötet (pdf, 3 MB)

Háztartás Monitor 2005

A TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatának adatfelvétele 2005. szeptember 16. és október 12. között zajlott és a jövedelmekre vonatkozóan a 2004. október 1. és 2005. szeptember 30. közötti időszakról gyűjtött információkat. Az adatfelvétel befejezését követően az adatok minőségének ellenőrzése, súlyozás és kismértékű jövedelem-imputálás történt. Az adatok tisztítása, az esetlegesen felmerülő további hibák javítása miatt a gyorstájékoztatóban található elemzések eredményei előzetesnek tekintendők.
Feketén, fehéren. TÁRKI Monitor Jelentések 2005 (8,5MB)
TÁRKI Háztartás Monitor 2005 bemutató (Gellért Szálló, 2006. március 7.)
A Háztartás Monitor kutatás bemutatójának élénk sajtóvisszhangja volt...
Interjú Tóth István Györggyel az M1 Napkelte 2006. március 13-i műsorában

Háztartás Monitor 2003

Két év szünet után ismét megjelent a TÁRKI Monitor jelentések sorozat újabb része. A kötet új adatok sokaságát tartalmazza a magyar társadalomszerkezet, jövedelemeloszlás, munkaerő-piaci folyamatok, a szegénység, a fogyasztás, az elégedettség, az info-kommunikációs eszközökkel való ellátottság témaköreiben. Stabilizálódó társadalomszerkezet – TÁRKI Monitor Jelentések 2003.

Háztartás Monitor 2001

2002. januárjában Tíz év címmel jelent meg az 1992 és 2001 között évente lezajlott háztartásvizsgálatok eredményeit összegző kötet, mellyel – egyelőre – lezárult a kutatássorozat. A kötet teljes anyaga letölthető oldalunkról:
Tíz év – TÁRKI Monitor Jelentések 2001.

Háztartás Monitor 2000

2000. decemberében Növekedés alulnézetben címmel látott napvilágot a 2000-es Háztartás Monitor kutatás jelentése. A 2000. április-májusában végrehajtott vizsgálatot feldolgozó kötet az előző évek anyagaihoz hasonlóan egy szakmai vitára bocsátott gyorsjelentés, melynek tudományos vitája remélhetőleg hasznosan épül be a tanulmányok későbbi változataiba.
Növekedés alulnézetben – a 2000-es gyorsjelentés teljes szövege pdf-formátumban.

A Háztartás Monitor 2000 mintájának és adatfelvételének jellemzői

A 2000. évi minta valószínűségi háztartás minta, ami többlépcsős, arányosan rétegzett kiválasztással készült, lakásadatok alapján. Első lépésként egy adatfile-t készítettünk, melyben a települések esetszáma arányos a településen található lakások számával. Minden mintába kerülő településen 15 lakást kerestünk fel. Következő lépésként a KSH által is használt régió-változó és a települések lakásszáma szerint rétegezték a mintát. A mintakészítő program egyszerű, véletlen mintavételi eljárással választotta ki adott régióban a megfelelő lakásszámú településeket. Ha egy település többször is bekerült a mintába, ott annyiszor 15 lakást kerestünk fel. A konkrét háztartások címét a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal adataiból vettük. A mintába kerülő címeket az egy lakcímen lakó felnőttek kiszűrésével szűkített adatokból választottuk ki egyszerű véletlen mintavételi eljárással. A minta ún. fogyó minta, azaz a kieső címeket is bekalkuláltuk.
Az adatfelvétel 2000. április-május során zajlott, összesen 2013 háztartást kérdeztünk meg, az adatfelvétel részleteit, a súlykészítés módját és az imputált változók leírását részletesen tartalmazza a dokumentumkötet, mely a TÁRKI Adatbankjában elérhető.
A kutatás adatlapja

Háztartás Monitor 1999

1999. decemberében jelent meg a TÁRKI Monitor Jelentések sorozatban a Monitor 1999. kötet,amely új elemzési irányokat, elemzési módokat alkalmazva tárta a szakmai és szélesebb közvélemény elé a magyar társadalom jelenlegi állapotáról szóló eredményeket.
» A Monitor 1999. című kötet

A Háztartás Monitor 1999 mintájának és adatfelvételének jellemzői

Az 1999. évi minta háztartási valószínűségi minta, ami többlépcsős, arányosan rétegzett kiválasztással készült. Az első lépcsőben települések, a másodikban az adott településről egyszerű véletlen mintavétellel kérdezendő háztartások kerültek kiválasztásra. A kiválasztás első lépcsőjében 9 településréteget készítettünk, ezekből a rétegekből véletlen eljárással választottuk ki a mintába kerülő településeket. A második lépcsőben az egyes településrétegek háztartásaránya szerint meghatároztuk az adott rétegből a mintába kerülő háztartások számát. Ezt követően az adott településrétegből kiválasztott települések háztartásainak arányában határoztuk meg az adott településről mintába kerülő háztartások számát. A konkrét háztartások címét a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal adataiból egyszerű véletlen kiválasztással kaptuk meg. A kieső címeket ún. pótcímekkel pótoltuk. A mintegy 2000 háztartásra kiterjedő adatfelvétel 1999. április-májusában került lebonyolításra. Ezt követően az ilyenkor szokásos technikai ellenőrzések mellett, további adat tisztítás történt, illetve a többdimenziós súlyrendszert is előállítottuk. Ezeken túl jövedelem imputálás és súly korrekció is kiegészítette az alap adatállományok elkészítésének normál menetét, minek eredményeképp az SPSS file-ok a kutatók rendelkezésére állnak. Az adatfelvétel dokumentumait egy külön kötet tartalmazza, mely a TÁRKI Adatbankjában hozzáférhető.
A kutatás adatlapja

Háztartás Monitor 1998

A Magyar Háztartás Panel kutatást követően ez volt a TÁRKI első keresztmetszeti háztartás vizsgálata. Az eredményeket a Társadalmi tény-kép (1998) című kötet mutatta be.
A kutatás adatlapja