A fogyatékos emberek kirekesztésének változó és új mechanizmusai

A 2019. decemberében indult kutatás célja a fogyatékos emberek társadalmi kirekesztéséhez vezető régi és újabb keletű folyamatok feltérképezése, valamint annak megértése, hogy ezek hogyan jelennek meg az érintettek életútjában. Vizsgáljuk azt is, hogy a nemzetközi kutatásokban feltárt kirekesztési mechanizmusok (társadalmi, gazdasági, oktatási, munkaerőpiaci, jogi és egyéb tényezők) mennyiben vannak jelen a fogyatékos emberekkel kapcsolatos hazai intézményrendszerben és szakpolitikákban, és miként befolyásolják a fogyatékos emberek lehetőségeit.
A kutatás várhatóan 2022. novemberében zárul.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból közfinanszírozású támogatásban részesülő kutatási projekt.
Vezető kutató: Dr. Turnpenny Ágnes

A kutatásról bővebben ITT olvashat.

 

 

Kategóriák