A fogyatékos emberek kirekesztésének változó és új mechanizmusai

A kutatás célja a fogyatékos emberek társadalmi kirekesztéséhez vezető régi és újabb keletű folyamatok feltérképezése, valamint annak megértése, hogy ezek hogyan jelennek meg az érintettek életútjában. Vizsgáljuk azt is, hogy a nemzetközi kutatásokban feltárt kirekesztési mechanizmusok (társadalmi, gazdasági, oktatási, munkaerőpiaci, jogi és egyéb tényezők) mennyiben vannak jelen a fogyatékos emberekkel kapcsolatos hazai intézményrendszerben és szakpolitikákban, és miként befolyásolják a fogyatékos emberek lehetőségeit.

Vezető kutató: Dr. Turnpenny Kozma Ágnes
A kutatás 2019. decemberében indult és 2023. május végén zárul.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból közfinanszírozású támogatásban részesülő kutatási projekt.
A kutatásról bővebben ITT olvashat.

Kozma Ágnes és Bernát Anikó CEU Bibó István Szabadegyetemen kurzust tartottak „Fogyatékossággal élő emberek a társadalomban: rendszerszintű hátrányok és támogató tényezők” címmel. A kurzussal kapcsaolatos részletes információt itt talál, ahonnan elérhetőek és letölthetőek a kurzusának tematikája és válogatott előadásai.

Publikációk:

Csathó Ábel, Kozma Ágnes, Petri Gábor (2023) The Housing and Living Arrangement Situation of People with Disabilities in Hungary: Regime Characteristics and Individualized Risks; CORVINUS JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL POLICY 14 : 1 pp. 199-222. , 24 p. DOI: https://doi.org/10.14267/CJSSP.2023.1.9

Petri G., Turnpenny Á., Bernát A.: (2023): When legislation is not enough: the adverse environment for independent living in Hungary, International Journal of Disability and Social Justice, Volume 3, Issue 1 (forthcoming) https://ijdsj.online/special-issues/special-issue-1-independent-living/

Bernát, A., Petri, G., Vajda, D., Kozma, Á. (2022) A fogyatékossággal élő emberek jogaival és társadalmi részvételével kapcsolatos lakossági attitűdök. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKI

Kozma, Á., Petri, G., Bernát, A., (2020) Kiszolgáltatottság és stagnálás: fogyatékos emberek társadalmi helyzete a 2010-es években In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest: Tárki, pp 381-403.

Kategóriák