Európai Unió polgári vitacsoportok adatvédelméről

Az Európai Unió nyilvános polgári vitacsoportok szervezését tervezi egy sor, az Európai Unió polgárait érintő témában. Erre szeretnének meghívni minden EU tagállam polgárait, hogy együtt vitassák meg az Európai Unió mind a 27 tagállamának többi állampolgárával a csoportok témáit. A polgári vitacsoportokról (angol nyelven) itt található több információ.

„Virtuális világokról szóló polgári vitacsoport” című esemény témája, hogy a virtuális világok milyen hatással lesznek az európai társadalomra, milyen előnyeik és potenciális hátrányaik lesznek.  E nyilvános konzultáció célja, hogy az EU polgáraként elmondhassa véleményét a virtuális világok és metaverzumok hatásairól, valamint azokról a lehetséges megoldásokról és intézkedésekről, amelyeket az EU kezdeményezhet.   Az Európai Bizottság meg akarja ismerni polgárai nézeteit és véleményét a metaverzumokkal és a virtuális világokkal kapcsolatban, beleértve azt is, hogy az EU hogyan védheti meg európai értékeinket, és hogyan segítheti társadalmunk és iparunk fejlődését. A résztvevők polgárként szerzett meglátásai és véleménye mind a jogalkotási, mind pedig a nem jogalkotási eljárások során információval szolgálnak ebben a kérdésben az Európai Unió döntéshozói számára.

„Tanulási célú mobilitás” vitacsoport témája a tanulási mobilitás – ez egy olyan tág fogalom, amely azt jelenti, hogy egy másik országba kell menni tanulási tevékenység folytatására, amely például magában foglalhatja az egyetemi tanfolyamokat, a szakképzést és a képzést, a munkaalapú képzést, az iskolai és felnőttoktatást, az ifjúsági csereprogramokat és az ifjúsági munkát. A tanulási mobilitásba az Európai Bizottság véleménye szerint nemcsak a tanulókat, hanem a személyzetet is be kell vonni (például a tanárokat és más oktatókat, a trénereket, az egyetemi személyzetet és az ifjúságsegítőket).

Az Európai Bizottság szeretné megismerni a polgárok véleményét és javaslatait arról, hogy hogyan lehet az európai tanulási célú mobilitást minden tanuló vagy oktató számára hozzáférhetőbbé tenni.

A résztvevők toborzását a rendezvényre Magyarországon a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet végzi, a Magyarországon nyilvánosan elérhető telefonszámok közüli véletlen kiválasztással keressük meg a lehetséges résztvevőket. Az Ön személyes adatait (keresztneve, családneve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe) kizárólag a rendezvényhez kapcsolódóan őrizzük, és adjuk át a konferencia logisztikai szervezéséért felelős cégnek. Adatainak kezeléséről az alábbi linken talál részletes ismertetőt.