ESS - Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata (The European Social Survey - ESS)

Az ESS egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat, amelynek célja az európai társadalmak monitoring kutatása szociológiai és politikatudományi szempontok szerint. Magyarországon a vizsgálat terepmunkáját 2002 óta a TÁRKI végzi a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetével együttműködve. ESS adatfelvételek kétévente vannak.

Az ESS felvételek kérdőívének két modulja van: egy törzsmodul és egy rotációs modul, amely két-három blokkból áll.

A törzsmodul célja a főbb társadalmi trendek monitorozása beleértve az alábbi témaköröket:
az intézmények iránti bizalom, a médiahasználat, a politikai elkötelezettség és részvétel,
a társadalmi-politikai orientációk, a kormányzat megítélése,
erkölcsi, társadalmi és politikai normák, etnikai és vallási azonosulás,
egészségi állapot, biztonság, pszichológiai jól-lét (well-being) és természetesen a társadalmi-demográfiai háttér információk.

Az ESS regisztrált felhasználói online böngészhetik, elemezhetik az ESS adatokat, illetve az adatbázis letölthető a norvég adatbankból (Norwegian Social Science Data Services).

Az ESS honlapja elérhető itt