Elkészült az UPLIFT projekt szakirodalmi összefoglalója

AZ UPLIFT projekt célja, hogy megértse a városi társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődéséhez vezető folyamatokat, és az ezekre a folyamatokra adott társadalompolitikai válaszokat. Ez a jelentés összefoglalja az egyenlőtlenséggel kapcsolatos legfontosabb társadalomtudományi fogalmakat, elméleteket és vitákat. A sikeres társadalompolitikai beavatkozás feltétele, hogy  sikerüljön megérteni az egyenlőtlenségek mozgatórugóit és azt, hogy azok mivel függenek össze. A szakirodalmi áttekintés szerepe az UPLIFT projekt elméleti keretének felvázolása volt. A projekt során a kutatók a kutatási eredményeket a szakirodalmi összefoglalóban tárgyaltak fényében fogják értékelni,  így biztosítva az elméletileg megalapozott következtetések levonását. Kollégáink részt vettek az összefoglaló elkészültében.