Bernát Anikó

Bernát Anikó
kutató

E-mail: bernat@tarki.hu
CV
Research Gate

Bernát Anikó, szociológus, 2002 óta a TÁRKI kutatója. Kutatási területei: hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kisebbségek elsősorban a romák, menekültek, bevándorlók valamint a fogyatékossággal élők helyzetének szociálpoltikai és módszertani szempontú vizsgálata valamint a társadalmi attitűdök e csoportokkal kapcsolatban. További kutatásaiban a menekülteket segítő szolidaritási mozgalmakat vizsgálja, ami egyben doktori disszertációjának témája is. Számos nemzetközi kutatási programban vesz részt (jelenleg: InGRID 2: Integrating Research Infrastructures for European expertise on Inclusive Growth from data to policy; Eval­u­ation of the Com­mon European Asylum Sys­tem un­der Pres­sure and Re­com­mend­a­tions for Fur­ther De­vel­op­ment - CEA­SEVAL), az Európai Alapjogi Ügynökség (Fundamental Rights Agency - FRA) magyarországi kutatócsapatának tagja (FRANET) valamint az International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network (ETHMIGSURVEYDATA) COST Action munkacsoport-vezetője.

B.A.