Állam és polgárai

Az Állam és polgárai kutatásokról megjelent publikációk

  • Csontos László – Kornai János – Tóth István György (1996): Adótudatosság és fiskális illúziók. In. Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. TÁRKI, Budapest, 238-271.
  • Csontos László – Kornai János – Tóth István György (1996): Az állampolgár, az adók és a jóléti rendszer reformja. Századvég Új Folyam 2.sz.: 3-28.
  • Csontos László – Tóth István György (1996): Az állam és polgárai: fiskális csapdák és államháztartási reform az átmeneti gazdaságban. TÁRKI, Budapest. A tanulmány megjelent még: In.: Gács János – Köllő János (szerk.): A "túlzott központosítástól" az átmenet stratégiájáig. Tanulmányok Kornai Jánosnak. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 367-384.
  • Csontos László – Kornai János – Tóth István György (1998): Tax Awareness and the Reform of the Welfare State: Hungarian Survey Results. Economics of Transition 6: 287-312.
  • Janky Béla – Tóth István György (szerk.): Adótudatosság, fiskális illúziók és az és az egészségbiztosítás reformjával kapcsolatos vélemények. Kutatási beszámoló. TÁRKI. Budapest, 1999. (pdf file, 1,3 MB)
  • Csontos, László – János Kornai – István György Tóth: Tax Awareness and Reform of the Welfare State. Results of a Hungarian Survey
  • Gábos András – Keller Tamás – Medgyesi Márton – Tóth István György (2007): Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Kutatási beszámoló. TÁRKI. Budapest, 2007. (pdf file, 7,6 MB)

Az Állam és polgárai kutatások dokumentumai

Az Állam és polgárai kutatást először 1996-ban végeztük el, majd 1999-ben megismételtük.
Az 1996-os vizsgálat módszertani újdonság volt Magyarországon. Feltehetően ez volt ugyanis az első kérdőíves vizsgálat, ahol a kérdezettekkel olyan új ismereteket közöltek a kérdésfeltevés előtt, amelyeket azután válaszaikhoz felhasználhattak. Ezzel a módszerrel lehetett tesztelni azt a hipotézist, mely szerint minél tájékozottabb az állampolgár az adókkal,az állami kiadásokkal és az egyes jóléti programok adóköltségével kapcsolatban, annál kevésbé támogatja a jóléti modellt. A kérdőív kísérleti jellegét jelzik a viszonylag hosszú bevezető szövegek a kérdések előtt, melyek az új ismeretek átadását tették hatékonyabbá.

További információkért a TÁRKI vezérigazgatójához, Tóth István Györgyhöz fordulhat.

A kutatásról további információt itt talál.