„Akkor jöjjetek máskor is… ha lehet róla szó!”

Megjelent kollégánk, Lőrincz Borbála tanulmánya az Esély 2021/2. számában „Akkor jöjjetek máskor is…  ha lehet róla szó!” Jó gyakorlatok és dilemmák egy székelyföldi gyerektáborból’ címmel. A tanulmány fókuszában álló projekt egy kvalitatív módszereken alapuló empirikus kutatásból nőtt ki, amely a mindennapi etnicitás és a kisebbségi identitások témáját vizsgálta egy kis erdélyi faluban. A szöveg bemutatja azt a folyamatot, melynek során a tudományos kutatás a vizsgált közösség épülésére a gyakorlatban is hasznosul. Emellett igyekszik támpontot adni a marginalizált közösségekben, konkrétabban pedig a határon túli magyarok körében végzett segítői/kutatói tevékenységekhez is.