6. Andorka Rudolf Emlékkonferencia

Andorka Rudolf születése 90. évfordulójának évében az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, a Népességtudományi Kutatóintézet, a Budapesti Corvinus Egyetem, a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. valamint az MTA Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottsága emlékkonferenciát rendezett a neves szociológus munkássága előtt tisztelegve 2021. szeptember 23-án.

Egész napos konferencián tisztelegtünk a neves szociológus munkássága előtt, melyen összesen 4 szekcióban 18 előadás hangzott el az itt elérhető program szerint. Hallhattunk prezentációkat a 1. társadalmi rétegződés és mobilitás, 2. a szegénység, 3. a család és gyermekvállalás, valamint a 4. devianciák és covid témakörében. A TÁRKI kollégái az első két szekcióban tartottak előadásokat, „A származás szerepe a tőkeformák felhalmozásában” (Róbert Péter), „A 2013-at követő szegénységcsökkenési trendek megértése” (Tátrai Annamária és Gábos András) „A szociális munkások vélekedése a szegénység okairól. A szegénységnek való kitettség hatása a vélekedésekre” (Husz Ildikó, Kopasz Mariann, Medgyesi Márton) címmel.