2020

2020

Abrantes, M., Andersson, R., Brázia, A., Gentili, M., Gerőházi, É., Hegedüs, J., Hoekstra, J., Kadarik, K., Katona, N., Knapp, D., Medgyesi, M., Perista, P., Tammaru, T., Tóth, I. Gy. (2020) Framework study on socio-economic inequalities in Europe. Deliverable 1.4. UPLIFT project, Grant Agreement No. 870898

Bíró, A., Branyiczki, R. (2020). Transition shocks during adulthood and health a few decades later in post-socialist Central and Eastern Europe. BMC Public Health, 20(1), 1-14.

Branyiczki, R. (2020) Az aktív idősödés egyéni tényezői. Az egészségi állapot és a munkaerő-piaci helyzet Magyarországon és Európában In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest: Tárki, pp 263-280.

Gábos, A., M. Kopasz, R. S. Baroma, A. Bernát and V. Messing (2020). Methodological ad data infrastructure report on additional vulnerable groups indicators: migrants, Roma, institutionalised people and disabled persons (Deliverable 8.3), Leuven: InGRID-2 project 730998 – H2020.

Gábos, A. (2020). Upgraded and extended IPOLIS web interface, Deliverable 1.5, Leuven, InGRID-2 project 730998 – H2020

Gábos, A., Kopasz, M., Limani, M. D. (2020) Európai gyermekszegénység: a szülői háttér és a családpolitika szerepe a gazdasági válságot követő időszakban In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest: Tárki, pp 309-331

Gál, R. I., Medgyesi, M. (2020) Poor targeting? Targeting the poor? Redistribution in the Hungarian welfare system by age and socio‐economic status Soc Policy Adm. 2020;1–16.

Hegyi, B., Medgyesi, M., Andersson, R., Kadarik, K., Knapp, D., Tammaru, T. (2020) Atlas of inequalities in Europe. Deliverable 1.3, UPLIFT project, Grant Agreement No. 870898

Herke, B., Medgyesi, M. (2020) Jóléti állammal kapcsolatos vélemények Magyarországon és az Európai Unióban In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest: Tárki, pp 478-499

Janky, B. (2020). Erkölcs, racionalitás, közösség. A morális dilemmák egy szociológiai elmélete. Gondolat, Budapest

Janky, B. (2020). Helyezkedni, nem a labda után szaladgálni!. socio.hu. In: Kovács Éva és Takács Judit (szerk.) Látjuk-e, mi jön? A koronavírus-járvány hatása a magyar társadalomra és társadalomkutatásra. Körkérdés

Janky, B. (2020). Elit diskurzus, politikai identitás és polarizáció Magyarországon In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest: Tárki, pp 462-477

Kolosi, T., Tóth, I. Gy. (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest: Tárki 

Kolosi, T., Hudácskó, Sz. (2020). Az Európai Unióval és az euróval kapcsolatos vélemények nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest: Tárki, pp 453-461

Kozma, Á., Petri, G., Bernát, A., (2020) Kiszolgáltatottság és stagnálás: fogyatékos emberek társadalmi helyzete a 2010-es években In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest: Tárki, pp 381-403.

Limani, D., Gábos, A., Baroma, R.S., & Kopasz, M. (2020). Social Status Inequalities in Child Poverty in the European Union, Working Paper, Leuven, H2020 InGRID-2 project

Medgyesi, M., Tóth, I. Gy. (2020) Kelet-Közép-Európa legújabb felzárkózási kísérlete: harminc évvel a rendszerváltások után In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest: Tárki, pp 15-38.

Mihályi, P., Szelényi, I. (2020) The Two Forms of Modern Capitalism: Liberal and Illiberal States, In: Comparative Sociology Vol. 19, Issue 2, Brill

Morales, L., Saji, A., Prandner, D., Bergh, J., Bernat, A., and Méndez Lago, M. (2020). Surveys to Ethnic and Migrant Minorities across Europe. Identifying Knowledge Strengths and Gaps Using Survey Metadata. (Version 1). Zenodo.

Róbert, P., Szabó, L., (2020) Children’s Worlds National Report - HUNGARY, NKFIH NN 125715

Róbert, P. (2020) Polarizáció. socio.hu. In: Kovács Éva és Takács Judit (szerk.) Látjuk-e, mi jön? A koronavírus-járvány hatása a magyar társadalomra és társadalomkutatásra. Körkérdés

Róbert, P., Szabó, L., Széll K. (2020). A gyermekjóllét aspektusai. Nemzetközi összehasonlítás egy iskolai kutatás alapján. In: Kolosi, T., Tóth I. Gy. (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest, pp. 281-306.

Róbert, P. (2020). Bizakodók és gyanakvók: biztonságérzet és áldozattá válás Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi, T., Tóth I. Gy. (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest, pp. 522-540.

Schneider, M., Medgyesi, M. (2020) Környezettel és környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági attitűdök változása Magyarországon In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest: Tárki, pp 500-521

Szeitl, B., Tóth I. Gy. (2020) Hova tovább a nemválaszolókkal? A European Social Survey alapján végzett módszertani kutatás eredményei In: Szociológiai Szemle 2020/3

Tóth, I. Gy., Hudácskó, Sz. (2020) A koronavírus-járvány társadalmi hatásai a közvélemény- kutatások tükrében In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2020, Budapest: Tárki, pp 553-572

Tóth, I., Gy., Fondeville, N., Herke, B., Matsaganis, M., Medgyesi, M., Meuleman, B., Özdemir, E., Roosma, F., Ward, T.(2020): Attitudes towards adequacy and sustainability of social protection systems in the EU.  Szerződésszám: VC2019/0050.