2018

Albert, F., Dávid, B., Kmetty, Z., Kristóf, L., Róbert, P. and Szabó, A. (2018) Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey. In: East European Politics and Societies, doi: 10.1177/0888325417739954

Bernát, A. (2018) A magyarországi romák társadalmi integrációja a 2010-es években. In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2018 , Budapest: Tárki, pp. 144-165

Branyiczki, R., Gábos, A. (2018). A szegénység dinamikája a válság időszakában Magyarországon. In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2018, Budapest: Tárki, pp. 125-143.

Cantillon, B., Gábos, A., T. Goedemé and Tóth, I. Gy. (2018): Social Exclusion: empirical findings Chapter 8 in C. D'Ambrosio (ed.). Handbook of research on economic and social well-being. Edward Elgar, pp. 206-230..

Carmo, R., Rio, C., Medgyesi, M. (eds): Reducing Inequalities. Palgrave Macmillan, Cham, 2018. 

Fekete, B., Róbert, P. (2018) Magyar jogi attitűdök tipizálása nemzetközi kontextusban. In: H. Szilágyi István (szerk.) Jogtudat-kutatások Magyarországon 1967-2017. Budapest: Pázmány Press, 239-254. old.

Hárs, Á. (2018). Növekvő elvándorlás – lehetőségek, remények, munkaerőpiaci hatások. In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2018 , Budapest: Tárki, pp. 81-105

Kolosi, T., Tóth I. Gy. (eds.): Társadalmi riport 2018, Budapest: Tárki

Kolosi T., Szivós P. (2018) Európa messze van? In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2018, Budapest: Tárki, pp. 15-24

Kopasz, M.,  Gábos A. (2018). A szociális segélyezési rendszer 2015. márciusi átalakításának hatása a települési önkormányzatok magatartására. In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2018, Budapest: Tárki, pp. 328-349

Medgyesi, M., Nagy, I. (2018): Income Sharing and Spending Decisions of Young People Living with Their Parents. in: Youth Labor in Transition. Inequalities, Mobility, and Policies in Europe. Edited by Jacqueline O'Reilly, Janine Leschke, Renate Ortlieb, Martin Seeleib-Kaiser and Paola Villa. Oxford University Press. 

Medgyesi, M. (2018) Inequality of Outcomes and Opportunities Among the Young. In: Carmo R., Rio C., Medgyesi M. (eds) Reducing Inequalities. Palgrave Macmillan, Cham 

Medgyesi, M. (2018) Fiatalok helyzete az EU-országokban a gazdasági válság idején és azt követően In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2018, Budapest: Tárki, pp. 184-199

Medgyesi, M.,  Boda, Zs. (2018) Intézményekbe vetett bizalom Magyarországon és az Európai Unió országaiban. In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2018 , Budapest: Tárki, Budapest: Tárki. pp. 414-433

Palócz, É., Vakhal, P. (2018) Mi lett velük? Egy kiterjesztett esettanulmány tanulságai a középvállalati réteg sorsának alakulásáról 2000–2016 között. In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2018 , Budapest: Tárki, pp. 203-216

Palócz, É., Vakhal, P. (2018) Fél pohár víz – avagy hogyan értelmezhető a magyar versenyképesség az objektív és szubjektív mutatók szerint? In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2018 , Budapest: Tárki, pp. 217-232

Róbert, P. (2018) Intergenerációs iskolai mobilitás az európai országokban a válság előtt és után. In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2018 , Budapest: Tárki, pp. 64-80

Róbert, P., Fekete, B. (2018) Ki ellen nyerne meg Ön egy pert? In: H. Szilágyi István (szerk.) Jogtudat-kutatások Magyarországon 1967-2017. Budapest: Pázmány Press, 303-322. old

Róber, P. (2018) Társadalmi tőke, humántőke, befektetés a jövő generációba. In: Bozóki András és Füzér Katalin (szerk.) Lépték és irónia: Szociológiai kalandozások. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 269-283. old.

Róbert, P. (2018) Differentiation in Education and Beyond: Introduction to the Special Issue in Memory of Jaap Dronkers (1945-2016). Hungarian Educational Research Journal (HERJ) (1) 5-10. old.

Sik, E., Hajdu, G. (2018). Age, Period, and Cohort Differences in Work Centrality and Work Values, In Societies, 8(1), 11; doi:10.3390/soc8010011, http://www.mdpi.com/2075-4698/8/1/11

Simonovits, B., Shvets, I., Taylor, C. H. (2018). Discrimination in the Sharing Economy. Evidence from a Hungarian Field Experiment. In: Corvinus Journal of Sociology and Social Policy (2018/1)

Simonovits, B., Szeitl B. (2018) Nők és férfiak helyzete – nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2018, Budapest: Tárki, pp. 166-183

Szelényi, I. (2018). Building Nations with Non-Nationals. The Exclusionary Immigration Regimes of the Gulf Monarchies with a Case Study of Pakistani Return Migrants from and Prospective Migrants to the United Arab Emirates. Budapest: Corvina

Tóth, I. Gy.  (2018). Carsten Jensen and Kees van Kersbergen (2016) The politics of inequality, Basingstoke: Palgrave Macmillan, Journal of Social Policy, 47(4), 852-855. doi:10.1017/S0047279418000417 (review article)

Tóth, I. Gy., Branyiczki, R. (2018). Anyagi válság okozta sokkok és vélemények a társadalmi előrejutásról. In: Szociológiai Szemle 28(2): 89–109, Fall, 2018.

Tóth I. Gy., Szelényi, I. (2018): Bezáródás és fluiditás a magyar társadalom szerkezetében Adatolt esszé a felső középosztály bezáródásáról. In: Kolosi, T., Tóth I. Gy.  (eds.): Társadalmi riport 2018, Budapest: Tárki, pp. 25-47.